Velkommen til Kunstuka - MJØSA et kunstprosjekt. 12 kunstnere - 7 kommuner - 7 dager

Mjøsa - et kunstprosjekt feirer at kunstverkene i prosjektet er ferdige og arrangerer KUNSTUKEN 10. - 16. september 2018 i syv kommuner rundt Mjøsa.  Syv kommuner, syv åpninger. En hver dag! En riktig festuke for kunstinteresserte rundt Mjøsa.

Utkast til TØMMERBLYANTENE - et verk av Marianne Stranger Til Mjøsa et kunstprosjekt.

Foto: Marianne Stranger - Tømmerblyanter - illustrasjon til arbeidet.

Mjøsa – et kunstprosjekt startet våren 2016 og blir avsluttet høsten 2018. Tolv kunstnere har skapt kunstverk hvor innsjøen Mjøsa spiller en viktig rolle.

Mjøsa et kunstverkÅtte av kunstnerne har laget verk som skal stå ute i Mjøsas strandsone i to år. Disse verkene kan oppsøkes ved hjelp av karthenvisningene i denne folderen. Fire av kunstnerne har produsert utstillinger som vises for publikum i en begrenset tidsperiode fra uke 37 i 2018. I Kunstuken 10. - 16. september vil verkene til de tolv kunstnerne vises frem.

Svanen IIFoto: Svanen II på tur på Mjøsa

Du kan lese programmet her.

Folder med informasjon om prosjektet, kunstnerne og kart over hvor kunstverkene er finner du her.

Bilder fra prosjektets Instagramkonto her:

De tolv kunstnerne som deltar i prosjektet er:

Hedda Roterud AmundsenHEDDA ROTERUD AMUNDSEN
(f. 1989) fra Ringsaker

BAKGRUNN

Amundsen er oppvokst i Moelv, et steinkast fra Ringstrand i Ringsaker.Hun er blant annet utdannet fra LASALLE College of the Arts i Singapore og har master i Billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg har hun et årsstudium i Kulturledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Amundsen ble født samme år som Tim Berners-Lee oppfant the World Wide Web. Hun arbeider i ulike formater som inkluderer tekst, internett, kollasj, installasjon og performance. Tematisk omhandler hennes kunstneriske praksis populærkultur, seksualitet, identitet og den konstante navigeringen mellom online og offline virkelighet.

OM VERKET

Amundsens internettbaserte verk, Mjøsa State of Mind, bygger på erfaringer med steder rundt Mjøsa, uten å resultere i arbeider i det fysiske landskapet. Hun har skapt et digitalt kart over Mjøs-distriktet, med angitte punkter av interesse. Publikum kan navigere i landskapet og klikke på ulike punkter for kunstneriske tolkninger av stedet. Disse tolkningene er formgitt med tekster, video og digitale kollasjer. Verket www.mjosastateofmind.no er tilgjengelig fra 10. september 2018.

I perioden 13.9.–21.10.2018 blir verket presentert på en utstilling i Kunstbanken, Hamar, sammen med objekter og materiale som er benyttet i produksjonen.

Wenche Kvalstad EckhoffWENCHE KVALSTAD ECKHOFF
(f. 1946) fra Stange

BAKGRUNN

Eckhoff er oppvokst i Stange, i nær tilknytning til Mjøsa. Hun bor oghar atelier i Oslo. Eckhoff er utdannet fra blant annet Ealing School of Art i London, SHKS Oslo og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har arbeidet som billedkunstner og vært utstillingsaktiv siden 1968. Eckhoff arbeider med ulike teknikker og uttrykk. De siste 15 årene er mye av arbeidet konsentrert rundt installasjoner og kunst i landskap, både nasjonalt og internasjonalt. Hedmarklandskapet har vært en viktig inspirasjonskilde i mange av Eckhoffs arbeider.

OM VERKET

Eckhoffs skulptur, observasjonsbygget Mjøsblikk, åpner for den kontemplative roen som et blikk over den store, stille vannflaten kan gi. Det åpner også for å observere og ha et årvåkent blikk for endringer i miljøet og de konsekvensene det får for Mjøsa. Observasjonsbygget er plassert i strandsonen ved Staur Gård i Stange. Utgangspunktet for verket er historien om en feilslått granatutskyting fra Raufoss Ammunisjonsfabrikker i 1962, der flere granater havnet på Staur. Verket skal i utgangspunktet stå i to år.

Johannes Engelsen EspedalJOHANNES ENGELSEN ESPEDAL
(f. 1988) fra Østre Toten

BAKGRUNN

Espedal bor og arbeider på Kapp. Han er blant annet utdannet fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (bachelor keramikk) og Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst Halle i Tyskland.

OM VERKET

Espedal har komponert et annerledes sted, Søylegang (Helgøya), på stranden ved Balkesenteret på Østre Toten med utsyn mot Helgøya. Elementene i komposisjonen består av bearbeiding av den vegetasjonen som allerede finnes og han har tilført søyler i tre med doriske kannelurer (profiler). Verket skal i utgangspunktet stå i to år.

Tina JonsbuTINA JONSBU
(f. 1968) fra Eidsvoll

BAKGRUNN

Jonsbu bor og arbeider i Oslo, men vokste opp i Eidsvoll ved siden av Vorma. Hun er blant annet utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen.

OM VERKET

Jonsbu bruker broderi som metode for å nærme seg landskapet langs Vorma. Hennes 25 meter lange broderi Vorma, august 2018 baserer seg på fargeregistreringer gjort langs elvebredden denne sommeren. Arbeidet er fortsatt under produksjon når det stilles ut i W I Galleri og Atelier i Sundet, Eidsvoll. Utstillingsperioden er 10.9.–30.9.2018.

Egil Martin KurdølEGIL MARTIN KURDØL
(f. 1954) fra Lillehammer

BAKGRUNN

Kurdøl har bodd ved Mjøsa i 30 år og er initiativtager til Mjøsa – et kunstprosjekt. Han er blant annet utdannet fra Dun Laoghaire School of Art i Dublin, Irland.

OM VERKET

Kurdøl har skapt en skulptur i syrefast stål, Himmelen er Skyet, der forholdet mellom beskyttelse og tilhørighet er et tema. De to hovedelementene, en paraplyform og en ankerform, forbindes med en kort kjetting som løper gjennom et hull i en bolt slått inn i grunnfjellet.

Skulpturen er plassert i et skjær i strandkanten utenfor Husebymarka i Stange kommune. Verket skal i utgangspunktet stå i to år.

Line Bøhmer LøkkenLINE BØHMER LØKKEN
(f. 1970) fra Vågå

BAKGRUNN

Løkken bor og arbeider i Oslo. Hun har tilknytning til Lillehammer fra ungdomstida i Vågå og gjennom ett år på tegning, form og farge på Nybu videregående skole. Hun er blant annet utdannet fra Högskolan för Fotografi och Film ved Göteborgs Universitet.

OM VERKET

Løkkens utstilling Water – Matter på Lillehammer Kunstmuseum består av et antall fotografier på vegg og en publikasjon tilgjengelig i utstillingslokalet. Med en fot i vannforskning og en i kunsten har Løkken dokumentert vannets reise fra de innerste breene i Jotunheimen til Mjøsas bredder med et undervannskamera. Hun fremstiller både det hemmelighetsfulle og det sårbare; hvordan koloritten endres som resultat av sammensetning av partikler, alger, kjemiske stoffer og mikroorganismer. Løkkens verk bærer i seg et ønske om å øke vår bevissthet knyttet til vann som ressurs. Det vi tar for gitt i dag kan bli fremtidens største utfordring.

Utstillingen på Lillehammer Kunstmuseum vises i perioden 14.9 – 21.10.2018. Publikasjonen, Skygger i vann, vises også på et event i Mjøssamlingene på Minne i Eidsvoll den 10.9.2018 og vil ellers bli distribuert i alle kommunene rundt Mjøsa på forskjellig vis.

Ansgard Ole OlsenANSGAR OLE OLSEN
(f. 1952) fra Østre Toten

BAKGRUNN

Olsen er fra Lyngen i Troms, men har bodd på Østre Toten i cirka 30 år. Han er blant annet udannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole.

OM VERKET

Olsens skulpturer, Protese og Visir, bruker stein fra Mjøs-strendene til å vise skulpturelle uttrykk for reparasjon eller beskyttelse, uttrykk for forsøk på å overleve i en verden der produksjonen utgjør en fare for eller er direkte ødeleggende for omgivelsene. Steiner som ikke er endret av menneskelig aktivitet har fått et visir til beskyttelse, mens steiner som er endret, har fått en protese.

Hans skulpturer er plassert ved Mjøsa i Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Eidsvoll og Østre Toten. Verket skal i utgangspunktet stå i to år.

Markus Li StensrudMARKUS LI STENSRUD
(f. 1983) fra Hamar

BAKGRUNN

Stensrud bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

OM VERKET

Stensrud vokste opp på Hamar og som barn dannet han seg en idé om at verdens ende var horisonten på andre siden av Mjøsa. Hans skulptur, Verdens Ende, består av et tre hentet fra denne horisontlinja på Toten. Treet er fraktet over Mjøsa stående oppreist på en flåte og plassert ved Mjøskanten på Espern i Hamar. Både under overfarten, og i det ferdige verket, er treet holdt opp av et stativ i tre og stål. Det er bygget etter modell av de konstruksjonene som ble brukt da man, under kolonimaktenes storhetstid, fraktet obelisker fra Egypt til europeiske hovedsteder. Som en del av verket inngår også plaketter med tekster der Mjøsa behandles som et stort og mytisk hav og settes i sammenheng med de gresk-mytologiske elvene Lethe og Mnemosyne, elvene for glemsel og hukommelse, som renner gjennom dødsriket. Plakettene skal plasseres ved skulpturen på Hamar og ved ”verdens ende” på Toten, i området der treet ble hentet fra. Verket skal i utgangspunktet stå i to år.Marianne Stranger

MARIANNE STRANGER
(f. 1981) fra Hamar

BAKGRUNN

Marianne Stranger har vokst opp på Hamar og har Mjøsa som ankringspunkt. Strangers arbeider med visuelle og auditive kunstformer som installasjon, performance, scenografi, skulptur, lydkunst og popmusikk. Hun er blant annet utdannet fra Strykejernet kunstskole og har en BA i Theatre & Performance Design ved Liverpool Institute for PerformingArts (LIPA). Hun bor og arbeider i øyriket Hvaler.

OM VERKET

Strangers performance og skulpturer, Tømmerblyantene, viser til historien om bruken av Mjøsa som transportåre. Verket er en hyllest til fantasien, til nye idéer og visjoner; det å tegne nye muligheter i verden rundt seg. En fløtelense med et 100-talls tømmerstokker, formet som store fargeblyanter, blir fløtet fra Minnesund via Hamar til Lillehammer 10.–14.9.18. På strendene i de to byene blir tømmerblyantene plassert som installasjoner/ skulpturer. Verket skal i utgangspunktet stå i to år. Stranger har også komponert en hymne for fløtingen, som fremføres av blåseinstrumenter på Minnesund og kor på Lillehammer.

Jana WinderenJANA WINDEREN
(f. 1965) fra Stange

BAKGRUNN

Winderen ble født i Bodø og vokste opp på Gyrud gård i Stange. Hun bor og arbeider i Oslo og på Gyrud. Hun er utdannet fra Matematisk naturvitenskaplig fakultet, Universitetet i Oslo, Falmouth School of Art and Design i Cornwall og fra Goldsmiths, University of London.

OM VERKET

Winderens prosjekt, Fra Mjøsa til Okhotsk-havet, presenteres som en konsert / installasjon / performance på tunet til Gyrud Gård i Stange i samarbeid med Mia Aurora Winderen, Mateo Dupleich Rozo, Jon Werede Hope og Lena Winderen. Det vises den 11.9.2018. Fra Mjøsa til Okhotsk-havet binder Mjøsa, Taigaen og permafrosten sammen. Komposisjonen er basert på lydopptak av større fenomener og små mikroorganismer i dette området. Taigaen, det store barskogbeltet, krysser Russland og Sibir og møter Okhotsk-havet i øst. «Kan man si noe om tilstanden til planeten gjennom å undersøke Mjøsa, gjennom å lytte til insektene og dyrene under vann, nede i jorden og inne i trærne, lytte til trærne selv, jordsmonnet og isen. Hva skjer med Mjøsa, med Taigaen, hva skjer med tundraen? Hvordan høres det ut?» janawinderen.com / janawinderen.bandcamp.com

Anna Charlotte ÕsterbergANNA CHARLOTT ÖSTERBERG
(f. 1961) fra Stockholm

BAKGRUNN

Österberg bor og arbeider i Gjøvik. Hun er blant annet utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og fra Konstfack i Stockholm på avdeling for tekstilkunst.

OM VERKET

Österberg viser broderier som er samlet under tittelen Handling. Hun arbeider med stoff som har ligget i Mjøsa gjennom ett år. Med et tydelig kvinneperspektiv benytter hun badedraktsformen til å synliggjøre både sårbarhet og styrke. Kvinnene som sto fram i Mjøsaksjonen på 1970-tallet er tilstede som assosiasjonsbunn i flere av hennes broderier.Hun viser broderiene i utstillinger på Galleri Fjordheim, Gjøvik i perioden 15.–23.9.2018 og i Mjøssamlingene på Kapp i perioden 16.9.–14.10.2018.

Hilde AagaardHILDE AAGAARD
(f. 1958) fra Lillehammer

BAKGRUNN

Aagaard er oppvokst på Lillehammer. Hun har tidligere vært bosatt i Oslo, London og Aten. Hun bor og arbeider i Lillehammer. Aagaard er utdannet fra Chelsea College of Art and Design, MA, i London, Statens Kunstakademi i Oslo og NAVF-stipendiat fra kunstakademiet i Aten.

OM VERKET

Aagaards lydskulptur i rustfritt stål, Lyden av tåke, har en referanseramme som blant annet knytter an til Mjøsas geologiske historie, da Mjøsa var en del av havet, og til den konkrete ulykken i 1912 da skipene Tordenskjold og Gjøvik kolliderte i tåken i Nes-sundet mellom Nes og Helgøya. Skulpturen er plassert på Skurven på Helgøya i Ringsaker kommune. Verket skal i utgangspunktet stå i to år.

Mjøsa et kunstprosjektSAMARBEIDSPARTNERE OG BIDRAGSYTERE

Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Eidsvoll kommune, Stange kommune, Hamar kommune, Ringsaker kommune, Østre Toten kommune, Gjøvik kommune, Lillehammer kommune, Akershus fylkeskommune, KORO, Oppland Kunstsenter ved stipendkomiteen.