EØS-midler: 50 millioner til internasjonalt samarbeid for kulturaktører!

Denne uken gjøres mer enn 50 millioner kroner tilgjengelig for prosjektsamarbeid mellom norske og polske kulturaktører. Dette er hittil den største utlysningen av midler til kunst- og kultursamarbeid under EØS-midlene.

Bilde: Kunstner Anna Widens verk - laget til det polsk - norske kunstprosjektet UT-21, Lillehammer 2008. Foto: Marit Brænd.

I tiden som kommer lyses det ut EØS-midler for internasjonalt kultursamarbeid mellom norske kulturaktører og kulturaktører fra Polen, Latvia og Slovakia. Kulturrådet forventer å se stor interesse fra polske, latviske og slovakiske aktører som ønsker å samarbeide med en norsk partner.

Oronsko Lillehammer kusntverk Hilde AagaardBilde: Kunstverk av kunstner Hilde Aagaard, stilt ut i forbindelse med UT-21, polsk - norsk kunstprosjekt i Oronsko, Polen. Foto: Marit Brænd.

Kulturrådet vil derfor gjerne ha flere norske aktører med på laget, og ønsker å komme i kontakt med kulturaktører – i alle fylker – for å formidle informasjon om utlysninger og muligheter for samarbeid gjennom EØS-midlenes kulturprogram.   

UT-21, Egil Martin Kurdøl OronskoBilde: Kunstverk av kunstner Egil Martin Kurdøl, stilt ut i forbindelse med UT-21, polsk - norsk kunstprosjekt i Oronsko, Polen. Foto: Marit Brænd.

I forbindelse med utlysningen i Polen organiserer Kulturrådet et digitalt informasjonsmøte førstkommende mandag 23. november kl. 10.00-11.00. Vil du som kulturaktør ha mer informasjon finner du lenken til informasjonsmøtet / arrangementet på Facebook her. 

Ansvarlig for ordningen i Kulturrådet er

Rådgiver Natalia Muscher,
Seksjon for internasjonale og andre tverrgående oppdrag | International Affairs
+47 413 45 310