Dagsturhytter - 46 kommuner - 46 hytter

Denne høsten får kommunene i Innlandet tilbud om en dagsturhytte. Målet er at alle kommunene har satt opp en dagsturhytte innen utgangen av 2025. Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med totalt 14,3 millioner kroner til prosjektet.

Bilde: Tussheimbue, Lesja. Foto: Lesja kommune.

Ideen kommer fra tidligere Sogn og Fjordane fylkeskommune. Der fikk alle 26 kommunene satt opp en dagsturhytte på en selvvalgt tomt. Dagsturhyttene i Vestland er flittig besøkt av både fastboende og tilreisende. Nå står tidligere Hordaland for tur, samt Rogaland.

Fylkesutvalget i Innlandet vedtok 18. februar 2020 at også Innlandet skal få sine dagsturhytter.

dagsturhytte LesjaBilde: Dagsturhytta Tussheim på Lesja, foto: Lesja kommune

Stimulerer nærfriluftslivet

Formålet er å etablere en dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av nærfriluftslivet.

- Dagsturhytta Innlandet skal være et lavterskeltilbud uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. Målet er at hver kommune i Innlandet bygger en dagsturhytte på et utvalgt turmål innen 2025, sier prosjektleder i Innlandet fylkeskommune, Tuva Eiklid. Hun sier videre at det ennå ikke er fastsatt hvordan dagsturhyttene i Innlandet blir seende ut.

Friluftsliv har dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet. Prosjektet ønsker også å bidra til å øke bevisstheten om kulturminner, naturmangfold og betydningen av miljømessige valg. Gjennom dagsturhytteprosjektet ønsker fylkeskommunen å legge til rette for at utvalgte områder blir mer attraktive for å få folk ut på tur.

- Dette blir et samarbeid mellom fylkeskommunen, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Hedmark, kommunene, frivillige organisasjoner og grunneiere der vi sammen fremmer nærfriluftslivet.

Ingen tidkrevende transport

Det er kommunene som bestemmer lokalisering, men det blir gitt visse føringer.

- Dagsturhytta skal være lett tilgjengelig og lokaliseres i nærheten av der folk bor. Gjennom prosjektet ønsker vi at terskelen for å få naturopplevelse og fysisk aktivitet gjennom friluftsliv skal gjøres så lav som mulig. Det stimulerer til bruk og det er miljøvennlig siden man unngår tidkrevende lang transport. Samtidig ønsker vi at dagsturhytta skal ha en beliggenhet knyttet til et allerede eksisterende turområde, sier Eiklid videre. 

Leder for Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune, Kjerstin Lundgård (Ap), påpeker viktigheten av at tilbudet skal være for alle aldersgrupper.

- Det er et viktig prinsipp i prosjektet og da må selvsagt turen ikke bli for lang. Vi håper dette kan bidra til at flere kommer seg ut på tur, noe som er viktig i fylkeskommunens folkehelsearbeid. 

Dagsturhytte FjalerBilde: Dagsturhytte, Fjaler, Sogn og fjordane. Foto: Fjaler kommune

Bankstiftelser bidrar med 14,3 millioner

Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med totalt 14,3 millioner kroner til prosjektet. Prosjektlederen er nå i gang med å presentere prosjektet for kommunene i Innlandet.

- Dette er en stor mulighet for kommunene til å gjøre en satsing på nærfriluftslivet. Kostnaden på selve dagsturhytta er budsjettert til 750 000 kroner pluss merverdiavgift. Forutsetningen er et spleiselag mellom Sparebankstiftelsene, kommunene og Norsk Tipping (spillemidler). Kommunene må dekke arbeid med ferdigstillelse av tomt, samt drift. Innlandet fylkeskommune dekker kostnader til prosjektleder og arkitekt- og anbudskonkurranser for Innlandets egen dagsturhytte, sier Eiklid.

- Vi ser på dette som en gavepakke fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB, samtidig understreker vi at det er frivillig å delta.

Tussheimbue i Lesja

I Lesja satte kommunen opp en dagsturhytte i egen regi som ble ferdigstilt i fjor høst.

- Å gå tur til Tussheimbue har blitt voldsomt populært. På ett år har om lag 2 000 personer skrevet i besøksboka. Det er rett og slett over all forventning. De besøkende er jevnt fordelt mellom innbyggere, de som har hytter i kommunen og tilreisende. Turen er en flott kombinasjon av folkehelse og kvalitetstid med familie og venner, sier ordfører i Lesja kommune, Mariann Skotte.

Kommunen ønsker flere dagsturhytter velkommen.

- Lesja er en langstrakt kommune. Vi har definitivt plass til flere dagsturhytter. Vi venter derfor i spenning på dagsturhytteprosjektet i Innlandet. Vi håper å være av de første kommunene som setter spaden i jorda, avslutter ordføreren.