Fire søknadsordninger med frist 1. november

Søk om tilskudd til prosjekter og aktivitet innen feltet digital ungdom, tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom, tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet eller søk om utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter. Søknadsfrist for alle fire ordningene er 1. november.

Bilde: Testing av VR-teknologi. Foto:Tone Kolaas

Prosjekt og aktivitet innan digital ungdom

Tilskot til prosjekt og aktivitet innan digital ungdom skal auke ungdom sin kompetanse og erfaring med produksjon, aktivitet og publisering av digitalt innhald av ulik art. Skape kloke brukarar og produsentar av digitalt innhald.

Mer informasjon og søknadsskjema her.

 

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom harsom mål å styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom. 

Mer informasjon og søknadsskjema her.

 

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet. Residensene skal gi økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket. Residensene skal også bidra til styrking av arena og infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunst i Innlandet.

Mer informasjon og søknadsskjema her.

 

Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter

Søknadsordningen har som mål å stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, samt bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere innen alle uttrykk.

Mer informasjon og søknadsskjema her.