Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen for å søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Regnskapsåret 2019 er grunnlaget for søknaden i 2020.

 

momskompensasjon friville lag og foreninger

Påvirker korona søknadsprosessen?

Søknadsprosessen om momskompensasjon i 2020  er lagt opp som vanlig. Situasjonen blir vurdert fortløpende. Følg derfor med på våre nettsider for eventuelle endringer.
Lotteri- og stiftelsestilsynet har mottatt flere spørsmål som går på gjennomføringen av årsmøter for frivillige organisasjoner. For aksjeselskap og stiftelser er det vedtatt egne forskrifter om at årsmøte kan gjennomføres digitalt, og for aksjeselskap også at årsmøte eller generalforsamling kan gjennomføres senere enn det som er vedtektsfestet. Det er ikke vedtatt utsetting av de lovbestemte fristene om at ordinær generalforsamling og årsmøte skal gjennomføres, og at årsregnskapet skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. For de fleste vil dette være 30.juni.

De fleste frivillige organisasjoner er organisert som foreninger, og det finnes ikke egne forskrifter for disse. Aksjeloven blir sett på som en rettesnor for god drift av foreninger, og kan brukes så langt det passer. I praksis vil det si at foreningene kan legge til grunn at de kan gjennomføre årsmøte digitalt, og gjennomføre årsmøte senere enn vedtektsfestet. Det betyr også at de bør fastsette årsregnskapet innen seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no

Ingressbilde: Lillehammer amatørteater, Peter Pan, foto: Tone Kolaas