Fylkeskulturkonferansen 2019: Kunstnerisk frihet er en menneskerett, men ingen selvfølge

Spennende foredrag med Jan Lothe Eriksen fra organisasjonen SafeMUSE . Kunstnerisk frihet er en menneskerett, men ingen selvfølge. I Norge nyter artister godt av denne friheten, men i mange andre land blir kunstnere sensurert, fengslet, truet og i verste fall drept.

SafeMUSE – Safe Music Havens Initiativ, en uavhengig organisasjon som har som fremste formål å organisere trygge residenser og arbeidsmuligheter for forfulgte og truede kunstnere. Med støtte fra blant andre Fritt Ord setter Safemuse fokus på kunstnerisk frihet - de som har den, de som har mistet den og de som kjemper for den. 

Fylkeskulturkonferansen 2019 OpplandEt mer flerkulturelt Innlandet?

Jan Lothe Eriksen fra Safemuse foreslo blant annet at man inkluderer musikere med en flerkulturell bakgrunn i den kommende satsingen på musikk i Innlandet. Blant annet ved å opprette et nettverk av residenser. Altså en desentralisert ordning der man tar hele regionens kunst og kulturliv i bruk.  

Les mer om Safemuse her: http://www.safemuse.org/ og her: https://www.safeseries.no/