Søk tilskudd fra KULTURROM!

Søknadsordningen Kulturrom lyser ut nye midler med søknadsfrist 1. mars. Søkere kan være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans.

Foto: Kulturrom

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange og sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Kulturrom søknadsordningFoto: Kulturrom

En annerledes tid

Kultur-Norge har i nesten elleve måneder vært nedstengt eller underlagt restriksjoner. Men bak denne stengte fasaden er det fremdeles mange som jobber iherdig for at det skal finnes et kulturtilbud på den andre siden av krisen.

Vi ser det på søknadsmengden til Kulturrom at det finnes et pågangsmot som gjør at mange mobiliserer for å ruste opp, istedenfor å gi opp. Vi er stolte av å være en tilskuddsordning som kan bidra til en langsiktighet i en fremdeles uforutsigbar framtid for landets kulturrom, sier Kulturrom og oppfordrer flest mulig til å søke om midler.

Søk tilskudd innen 1. mars.

LES MER OG SØK HER.