Kulturaktører – søk midler til grønne tiltak!

Det er høy bevissthet og etterspørsel etter bærekraftige og grønne tiltak i kulturfeltet. Men for mange kan midler til å utvikle tiltakene være en utfordring. Nå kan kulturaktører i «gamle Oppland fylke» søke om støtte. Søknadsfrist 15. februar.

Bilde: Festivalen Vinjerock er et eksempel på en kulturaktør som har arbeidet systematisk med grønne og bærekrfatige løsninger over lang tid. Foto: Vinjerock

Gjennom satsinga "Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling" satte Oppland fylkeskommune av 35 millioner kroner i 2017, og ytterligere 15 millioner kroner seinere. Det står igjen midler på ordninga, og personer og bedrifter i tidligere Oppland kan søke om tilskudd.

Vinjerock kåret til årets festival 2016. Foto: VinjerockVinjerock er blitt en referansefestival som jobber mye med grønne og bærekraftige løsninger som skal sette minst mulig fotavtrykk, blant annet i fjellområdet der festivalen arrangeres. Foto: Vinjerock

Les mer om Grønt veikart for Kultursektoren her.

Enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler til utvikling av prosjekter. Ordninga har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er også lagt vekt på at ordninga skal stimulere til idéutvikling og innovasjon. Fylkeskommunen vil legge vekt på disse målsettingene i vurderinga av søknadene. 

Les mer om kriteriene og ordningen – og finn søknadsskjema – her.