Kunstnere søkes til kunstprosjekter nye Nordre Ål skole, Lillehammer

Lillehammer kommune inviterer kunstnere til å melde sin interesse for gjennomføring av kunstprosjekter på nye Nordre Ål skole.

Illustrasjon: Arkitektene Vis-a-vis

Kunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter eller kunstnergrupper søkes til ett prosjekt utendørs og ett prosjekt innendørs på den nye skolen i Nordre Ål, Lillehammer.

Illustrasjon Arkitektene Vis-a-visSe kunstplan her.

Med utgangspunkt i denne åpne prekvalifisering vil tre kunstnere/kunstnergrupper til hvert av prosjektene inviteres til en honorert konkurranse som vil lede til oppdrag.

Totalbudsjett til kunstprosjekt innendørs: 500 000,-
Totalbudsjett til kunstprosjekt utendørs: 1 100 000,-

Innsendt materiale til prekvalifisering skal begrenses til én pdf-fil med CV, begrunnelse for interesse/motivasjon og bilder av relevante arbeider på inntil 10 A4-sider og 10 Mb. Det bes altså ikke om konkrete forslag, men om en begrunnelse for interesse/motivasjon for oppdraget, inkludert spesifisering av hvilket av de to oppdragene det søkes om – innendørs eller utendørs.

Frist for å melde interesse er 21.12.2018.

Interesserte kunstere/kunstnergrupper bes sende materialet per e-post med emne KUNST NORDRE ÅL til postmottak@lillehammer.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad: post@olasendstad.no, mobil: 416 02 046