Litteraturfestivalen på Lillehammer 2018 vel i mål

Litteraturfestivalen på Lillehammer har lukket dørene for i år. En nesten hel uke med det beste været "ever", den beste festivalen "ever", de viktigste og mest spennende samtalene, opplesningene og arrangementene "ever". For de kan det der med "ever" på Lillehammer. Man kan si mye om Samaranch og de høye herrer i IOC, men beskrive Lillehammer - det kunne de. Og det gjelder fremdeles. Norsk Litteraturfestival er kvalitet fra første komma til siste salutt! Best ever!

Foto: Norsk litteraturfestival. Pegasusprogram for skoleelever i festivalteltet

Norsk Litteraturfestival er ikke en festival som hviler på fjorårets suksess. Nei de hopper og spretter og vrir og vrenger og kjemper og kjefter og lytter og ler seg videre. Noe nytt må til. Hvert år. Selv om noe alltid er der. Parken med litteraturarrangementene og festivalens prestisjetunge litteraturquiz for eksempel - også i år vunnet av Dag Solstad sitt lag 16.07.41 - som alltid. Sånn er det bare. Med den saken.

Lene WoldForfatter Lene Wold presenterte boken sin Ære være mine døtre på årets nye litteraturmarked, Komma

Nytt Komma av året

I år startet det nye med Komma. Neida, ikke et komma. Men Komma. Det nye markedet for litteratur, arrangert for første gang i år. Et marked for litteratur er et sted der forfattere og litteraturformidlere kan møte hverandre og vise frem sine produksjoner. Deltagerne er produsenter for Den kulturelle skolesekken som skal planlegge fremtidig program, bibliotekarer og andre fra hele landet.

- Vi mener det er behov for en slik arena for litteratur – tilsvarende det som finnes innenfor andre kunstfelt, sier festivalsjef Marit Borkenhagen. - En visningsarena vil synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen Den kulturelle skolesekken og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur, legger hun til.

Liv GuldbrandsenForfatter Liv Guldbrandsen om å møte sitt publikum og betydningen av å lese.

Samarbeid gir merverdi

Igjen tenker festivalen samarbeid og ser hvilken merverdi det kan komme ut av å knytte Komma - marked for litteratur, til festivaluken. Da kan deltagerne få med seg både markedet og festivalen, enten som bidragsytere eller som publikum - eller begge deler.

Komma har et programråd bestående av initiativtakere fra Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Turnéorganisasjonen Hedmark, Forfattersentrum, Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken. Alle har bidratt med forslag til hvilke produksjoner som skulle vises på årets marked. Til neste år er intensjonen at alle fylkene i landet skal kunne foreslå produksjoner til programmet. 

Pegasus Lillehammer LitteraturfestivalMange engasjerte barn på festival! Foto: Øystein Nordås / Norsk litteraturfestival

Pegasus-programmet for barn og unge det viktigste ved festivalen

Markedet er en del av Pegasus-programmet til festivalen. Et programtilbud som retter seg inn mot barn og unge. Programpostene vekker stor begeistring og selv om mer enn 13 500 barn og unge deltok i 2018 er det fremdeles flere som gjerne skulle hatt et tilbud. - Det å lese er en grunnleggende ferdighet for å bli en aktiv samfunnsborger, så vi i Litteraturfestivalen føler at Pegasus er det viktigste vi gjør, sier festivalsjef Marit Borkenhagen.

Marit BorkenhagenFestivalsjef Marit Borkenhagen sier festivalen legger stor vekt på formidling til barn og unge - morgendagens lesere.

Fokus på kunstbøker

Andre nyskapinger var Kunstbokmessen Bastard som ble arrangert under årets litteraturfestival i regi av Oppland kunstsenter. Arrangementet rettet oppmerksomheten mot kunstboken som arena for visuell og kritisk refleksjon, og et eksklusivt utvalg av både lokale og nasjonale kunstbøker, småforlag og fagtidsskrifter ble stilt ut. Debatter, utstillinger, verksteder og foredrag var også en del av det omfattende programmet til Bastard. Programmet kan leses her.

Norsk litteraturfestival – en svært betydelig arena for formidling av litteratur

Norsk litteraturfestival ble arrangert første gang i 1995 og fikk Knutepunktstatus i 2006. Besøkstallet har de siste årene lagt rundt 25 000, der 33 prosent av publikummet kommer fra Lillehammer og 50 prosent kommer fra Norge utenfor Hedmark og Oppland. Festivalen byr på rundt 200 arrangementet i løpet av fem dager.

Storesøster i litteraturfestival-nettverket

Norsk litteraturfestival på Lillehammer er den største av de norske litteraturfestivalene, men det nasjonale nettverket for litteraturfestivaler teller hele 38 medlemmer. Østlandsforskning har gjennomført en undersøkelse som viser at disse 38 festivalene til sammen har generert 230 000 personbesøk, 700 frivillige og 13 000 frivilligtimer. Festivalene hadde en samlet omsetning på 27 mill., hvorav hele 10 millioner går ut igjen i form av honorar. (2015-tall) Litteraturfestivalene byr med andre ord på litteraturopplevelser for et stort publikum og er en viktig møteplass for forfattere og lesere.