Stipend til seks opplandskunstnere og husflidsutøvere

Stipender på til sammen 600 000 kroner ble i dag delt ut til seks kunstnere og håndverkere i Oppland. Stipendene fordelte seg på to stipend til unge kunstnere på kr 50 000, to arbeidsstipend til etablerte kunstnere på kr 200 000 og to stipend til husflid og håndverksutøvere på kr 50 000.

Årets stipendmottakere var Barbora Hollan, film (stipend unge kunstnere), Rannveig Funderud, billedkunst (stipend unge kunstnere), Eli Fahlstrøm Fergestad, gullsmed (stipend husflid og håndverk), Sigrid Blekastad, arkitektonisk glass (stipend husflid og åndverk), Natalia Malykhina, animasjonsfilmskaper (arbeidsstipend etablerte kunstnere) og Hallgrim Hansegårds, koreograf og danser (arbeidsstipend etablerte kunstnere). Stipendene ble delt ut av fylkesordfører Even  Aleksander Hagen.

Ny stipendordning fra 2018 til husflid og håndverk

De siste årene har Oppland fylkeskommune hatt to kunststipendordninger: Stipend for unge kunstnere og  Arbeidsstipend for etablerte kunstnere. I år har politikerne i Oppland fylkeskommune etablert en helt ny ordning, nemlig Stipend for husflid og håndverk.

Mange søkere til stipendene

Oppland fylkeskommune fikk inn til sammen 30 søknader til de tre stipendordningene. Disse ble behandlet av en rådgivende stipendkomite bestående av:

Bredt sammensatt stipendkomite

Thor Kvande, produsent for musikk i Oppland fylkeskommune
Carina Gjelsvik, produsent for visuell kunst i Oppland fylkeskommune'
Hallfrid Velure, seniorrådgiver i Kulturdepartementet
Tone Nyseter, fylkesbiblioteksjef i Oppland fylkeskommune
Terje Nilsen, daglig leder i Østnorsk Filmsenter og
Inger Smedsrud, rådgiver i Norsk håndverksinstituttet

Stolte og fornøyde politikere

Komitéleder for opplæring og kultur Anne-Marte Kolbjørnshus, fylkeskultursjef Kyrre Dahl, og fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen har fulgt den rådgivende komiteens innstilling. – Vi er svært stolte over at vi i dag kan dele ut seks meget fortjente stipender, sier fylkesordfører Hagen.

OM STIPENDENE:

Arbeidsstipend for etablerte kunstnere

Arbeidsstipend for etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til i stipendperioden å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk, eller eksperimentere med nye uttrykk. Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Oppland kan søke om arbeidsstipend.

Hvert stipend er på kr 200 000 og utbetales over ett eller to år.

Stipend for husflid og håndverk

Stipend for husflid og håndverk har som formål å gi profesjonelle utøvere mulighet til å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller videreutvikling innen fagfeltet husflidshåndverk, folkekunst og kulturhåndverk.

Stipendet er på kr 50 000.

Stipend for unge kunstnere

Stipend for unge kunstnere skal støtte unge profesjonelle kunstnere som bor og har sitt virke i Oppland. Kunstnere under 35 år, innen alle kunstuttrykk, som er bosatt i Oppland, eller har som hensikt å etablere seg i fylket i løpet av stipendperioden, kan søke om stipend.

Stipendet er på kr 50 000