Ny aktivitetshall for skating, E-sport, buldring og dans på Rena

Forslaget til den nye aktivitetshallen er utarbeidet av firmaet AktivPark i samarbeid med Åmot kommune, Innlandet fylkeskommune, lokale ressurspersoner og lag og foreninger. Prislapp: 13,5 millioner.

Illustrasjonsbilde: AktivPark


- Å legge til rette for egenorganisert aktivitet der folk bor er viktig, sier Kjersti Rønning Huber i Seksjon for Idrett i Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunen har sammen med Åmot kommune, firmaet AktivPark og ressurspersoner og organisasjoner i Åmot – utarbeidet et forslag til nye Rena Aktivitetshall.

Flere parter bidrar til finansieringen

I de foreløpige skissene planlegges det for skating, E-sport, buldring og dans. I tillegg er det satt av lokaler til sosiale soner, friplass, kontor og en kiosk. Den foreløpige kostnadsrammen er på 13,5 millioner. Hallen skal imidlertid finansieres av flere parter, blant annet skal det søkes om spillemidler. I lignende anlegg har den kommunale andelen lagt på ca. 16 prosent. Det vil si at Åmot kommune må bidra med rundt 2 millioner for å realisere hallen.

Betyr mye for ungdommen i Åmot

- En aktivitetshall vil bety mye for ungdom i Åmot som ikke naturlig kjenner tilhørighet til organisert fritidsaktivitet. Anlegget vil også kunne benyttes på dagtid som en viktig supplerende mestringsarena for skoler og institusjoner. Slike aktiviteter betyr mye og skaper trivsel for studenter, soldater, barn, unge og voksne i Åmot, sier kommunedirektør Stein Halvorsen til avisa Østlendingen

Innlandet fylkeskommune har bidratt med 150 000 til planleggingsprosessen.

- En av Innlandet fylkeskommunes oppgaver er å legge til rette for lokalsamfunn som inspirerer og inviterer til aktivitet, sier Kjersti Rønning Huber, når vi spør henne hvorfor fylkeskommunen bidrar med kompetanse og 150 000 kroner inn i en slik forberedende planleggingsprosess.

aktivitetsparkRenaIllustrasjonsbilde: AktivPark


AktivPark har ledet planleggingsprosessen

- Vi har sett at for å få til gode prosjekter- er god planlegging og god forankring i lokalsamfunnet avgjørende. Denne gangen ble prosessen ledet av arkitektur og designfirmaet AktivPark, som har spesialiser seg på å skape arenaer for egenaktivitet i urbane omgivelser. Firmaet er også kjent for å stå bak den populære skatehallen i Elverum. Firmaet har mer enn 20 års erfaring fra planlegging av aktivitetsparker i inn- og utland.

Profesjonell prosessledelse avgjørende

- Vår erfaring er at vi får mye bedre prosjekter når profesjonelle aktører leder prosessene med involvering og medvirkning av lokale krefter. Da kan man sammen lager gode skisser til nyskapende idrettsanlegg. Disse prosjektene er dessuten bedre forankret, har tatt hensyn til planer og lovverk, har realistiske kostnadsoverslag og fremdriftsplaner, og er bedre rustet for å søke ytterligere finansiering. For eksempel via Spillemidlene – som også Innlandet fylkeskommune forvalter.

Små midler kan generere gode prosjekter

- Små midler kan følgelig generere gode prosjekter. Derfor mener Innlandet fylkeskommune det er viktig å bidra med slike stimuleringsmidler som vi har gjort her i Åmot – og andre steder i Innlandet, avslutter Kjersti Rønning Huber.