Seminar om kunstprosjektet Tankeplass

Torsdag 1.oktober ble første del av prosjektet Tankeplass – kunstneriske stoppesteder langs Pilegrimsleden, oppsummert med et seminar i Kulturhuset Banken på Lillehammer. Prosjektet har inkludert kunstnerne bak de fem kunstverkene, kommunene Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sparebankstiftelsen DnB, Pilegrimsleden, Koro - kunst i offentlige rom og Innlandet fylkeskommune.

Rundt 35 personer møttes torsdag 1. oktober til et fysisk møte i Kulturhuset Banken på Lillehammer da kunstprosjektet Tankeplass skulle oppsummeres (alle nødvendige smittevernhensyn ble godt ivaretatt). Øvrige deltagere fulgte seminaret via streaming på Kulturnett Innlandet. På seminaret deltok sentrale bidragsytere i prosjektet og foredragsholdere med erfaringer fra gjennomføringen så langt og med innspill til videre utvikling av prosjektet: Med på seminaret var blant andre representanter for kunstnerne, leder av politisk utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune Kjerstin G. Lundgård, kommunene Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu, prosjektledelsene og faglige og økonomiske samarbeidspartnere som Pilegrimsleden og Sparebankstiftelsen DnB.

Tankeplasseminar presenterer RotenBilde: Kunstnerne Anders Kjellesvik og Andreas Siqueland presenterer arbeidet med kuntverket Roten på Gran

Arbeidskrevende å bygge skulptur i skogen!

Kurator for Tankeplass, Eivind Slettemeås, presenterte de fem kunstverkene og prosessen med det kunstneriske arbeidet frem til ferdigstilling.

Å bygge en stor skulptur ute i landskapet og ha som mål å skade vegetasjon minst mulig – kan være en stor utfordring og et krevende arbeid. Men med god (og kreativ) hjelp er det meste mulig! De to kunstnerne som har laget kunstverket og Tankeplass «Roten» i Gran kommune; Anders Kjellesvik og Andreas Siqueland, fortalte om den krevende prosessen det var å utvikle og produsere en 4,5 m høyt betongskulptur 100 m unna skogsbilvegen. Med god hjelp av lokale håndverkere, soldater fra Luftforsvaret og ulike jaktlag til å bære 25 tonn med tørrbetong opp, kom de i mål. Skulpturen skal tåle å stå der i mange år og naturen kommer gradvis til å sette sitt preg på den. Lokal skepsis i starten er nå snudd til positiv interesse.

ENMANNSSTIEN  - av kunstnere: Elin Melberg, Martina Andersson, Elin Viléus Henricson. Foto: Elin MelbergBilde: Tankeplass Enmansstien Skulptur i blomstereng på Toten. Foto: Elin Melberg

De to andre kunstnerne som fortalte om sitt verk, var Elin Melberg og Martina Andersson på datalink fra Stavanger. De har også tenkt og jobbet i 3 år med prosjektet sitt, og hadde i tidsplanen etter 2020 skrevet «FOREVER» - altså skulpturen vil kontinuerlig endre uttrykk når omgivelsene og vegtasjonen endrer seg. Tankeplass «Enmannstien» på Apelsvoll i Østre Toten er det eneste verket i Tankeplass (så langt) som er et resultat av et tverrfaglig samarbeid (Elin Melberg er kunstner og Martina Andersson og Elin V. Henricson er landskapsarkitekter). Dette er også svært tydelig i verket som er en skulptur/gangbane med mosaikkspeil på sideflatene og en stedegen blomstereng rundt seg.

Sparebankstiftelsen DnB har støttet prosjektet så langt med over to millioner kroner

Den første initiativet til prosjektet kom fra Sparebankstiftelsen DnB. Birthe M. Selvaag fra stiftelsen uttrykte stor glede over at deres tips i 2015 om en prosjektide ble tatt så godt imot og videreutviklet av en handlekraftig Oppland fylkeskommune. På vegne av stiftelsen, som har bidratt med over halve budsjettet på 4,73 mill.kr, var hun meget begeistret for resultatet. Hun utfordret også salen på spørsmålet om noen ville ta ansvaret for formidling av kunsten de står bak, særlig kunstprosjektet «Skulpturstopp». Så her er det muligheter for gode formidlingsideer!

Presentasjon av interessant stedsutviklingsprosjekt i Telemark

Det var ellers mange tankevekkende innlegg fra ulike stemmer; kultursjef Olav Brostrup Müller i Lillehammer, Tone Telnes fra Feste landskap og arkitektur i Telemark som presenterte stedutviklingsprosjektet «Mellom soger og villblomar», Are Skjelstad fra Nasjonalt pilegrimssenter i Nidaros og Inge Eidsvåg, som til slutt lot tankene streife om mange slags tanker, og håpet at Tankeplassene kan bli steder for nye, utenkte tanker.

Tankeplass prosjektleder Per ErikBilde: Prosjektleder Per Erik Fonkalsrud ledet dagens seminar.

Vellykket prosjekt

Ledelsen av Tankeplassprosjektet ved prosjektleder Per Erik Fonkalsrud og kurator Eivind Slettemeås, fikk vel fortjent skryt for strukturert og god ledelse i et prosjekt som har involvert svært mange samarbeidspartnere.

Realisering av et slikt prosjekt har selvsagt bydd på utfordringer underveis, men med ferdigstillingen av fem kunstverk av høy kvalitet, utformet helt i tråd med intensjonene; steder for hvile og refleksjon langs Pilegrimsveien, gjennomført innenfor budsjett og godt mottatt av både vertskommunene og vandrende langs Pilegrimsvegen – så kan man uten tvil gi prosjektet karakteren svært vellykket. Vi vil garantert se en masse vakre instagrambilder med #tankeplass i årene fremover. For dette er allerede blitt populære utfartsmål – som gir tilgang til kunstopplevelser for enda flere og økt bruk av Pilegrimsleden.

Kommunene og kunstnerne fornøyde

Representanter for alle de involverte i prosjektet så langt ga uttrykk for stor tilfredshet med prosjektet og prosessen; alt fra de fem kommunene (Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu) til kunstnerne og representanter for Pilegrimsleden lokalt og nasjonalt. Det samme gjelder økonomiske bidragsytere og politisk ledelse i Innlandet fylkeskommune. Prosjektleder Per Erik Fonkalsrud overlater nå stafettpinnen til Bjørn Westad i Innlandet fylkeskommune, for en videreføring av Tankeplass, trinn 2. Med de signaler som er kommet fra viktige støttespillere, er det sannsynlig at det blir et trinn 2 her, med nye kommuner i Innlandet. På sikt kan det kanskje bli Tankeplasser langs hele Gudbrandsdalsleden mellom Oslo og Trondheim.