Søk produksjonsstipend fra BKH til billedkunstnere i Innlandet

Oppland kunstsenter utlyser 2-4 individuelle stipend til kunstproduksjon på kr. 25 000 – 50 000. Dette er frittstående stipender som er muliggjort gjennom ordningen for delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Søknadsfrist 30. april.

Formålet med stipendet er å bidra til kunstproduksjon på et kvalitativt høyt nivå i Innlandet, og herigjennom styrke det regionale kunstfeltet. Stipendet skal muliggjøre kunstnerisk fordypning og utvikling blant regionens profesjonelle kunstnere. Les mer på sidene til Oppland kunstsenter