Stipend for etablerte kunstnere bosatt i Innlandet

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk. Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke.Søknadsfristen er 1. august. Stipendet for etablerte kunstnere i Innlandet er på 200 000 kroner per stipend.

Illustrasjonsfoto for oppmerksomhet. Epletre i blomst ved Mjøsa. Foto: Tone Kolaas


Formål

Innlandet fylkeskommunes stipend til etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.


Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Innlandet kan søke om stipend.

Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke.

Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend.

Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden kan ikke søke..


Søknadsfristen er 1. august.

Mer info og søknadsskjema her.