Stipend for husflid og handverk

Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk i Innlandet kan søkje om stipend.Søknadsfristen er 1. august.

Bilde for oppmerksomhet. Fargerike Innlandet. Foto: Tone Kolaas


Føremål

Gi profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk moglegheit til å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller vidareutvikling og styrking av ein teknikk innan fagfeltet husflidshandverk, folkekunst og kulturhandverk. Målet er å ta vare på og fornye dei rike kulturskattane innan husflid og handverk, og synleggjere denne delen av kulturen.

Stipendet skal delast ut til ein tradisjonsberar og nyskapar innan sitt fagfelt.


Søknadsfrist 1. august.

Mer informasjon og søknadsskjema her.