Stipend for unge kunstnere bosatt i Innlandet

Unge profesjonelle kunstnere under 36 år og innen alle kunstuttrykk kan søke om stipend. Søkerne må være bosatt i Innlandet. Søknadsfrist 1. august.

Bilde for oppmerksomhet. Epletre i blomst ved Mjøsa. Foto: Tone Kolaas.


Formål

Stipendordningen skal støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet.


Hvem kan søke?

  • Kunstnere under 36 år innen alle kunstuttrykk, som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
  • Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke.
  • Kunstfaglig utdanning eller høy realkompetanse kreves.
  • Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend.
  • Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden, kan ikke søke.
  • Det er bare enkeltpersoner, ikke grupper som kan søke.


Søknadsfrist 1. august.

Mer informasjon og søknadsskjema her.