Stipend til ti kunstnere og husflidshåndverkere fra Hedmark og Oppland

Under fylkeskulturkonferansen for Hedmark og Oppland på Gjøvik tirsdag 19.november ble seks stipender til kunstnere fra Hedmark og fire stipender til kunstnere og husflidshåndverkere fra Oppland delt ut av fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

De seks stipendene fra Hedmark fylkeskommune har vært bekjentgjort tidligere - men ble likevel feiret på konferansen. Mottakerne fra Hedmark var: Tommy Skoglund (litteratur) kr 150 000, Sylvia Denais (scenekunst) kr 150 000, Camilla Brandt (scenekunst) kr 50 000, Hillevi S. Larsson (scenekunst), kr 50 000, Trine Nyhus Lørum (scenekunst) kr 50 000 og Astrid Groseth (dans) kr 50 000.

Fire stipender til kunstnere fra Oppland

Oppland fylkeskommune har tre stipendordninger: Stipend for unge kunstnere, Arbeidsstipend for etablerte kunstnere og Stipend for husflid og håndverk.

Under dagens konferanse ble det delt ut i alt fire stipender fra Oppland fylkeskommune, to stipend for unge kunstnere og to stipend for husflid og håndverk. Inneværende års arbeidsstipend ble delt ut under fylkeskulturkonferansen i fjor. Neste års arbeidsstipend, eller «stipend for etablerte kunstnere i Innlandet», vil bli delt ut i løpet av våren 2020.

Følgende fire fikk stipend: Sjur Eide Aas (billedkunst), kr 50 000, Live Visdal (dansekunst) kr 50 000, Kari Aasgaard (treskjæring, maling og restaurering) kr 50 000 og Ann Therese Ekeren Skari (broderi) kr 50 000.