Stipender til åtte kunstnere og to tradisjonshåndverkere

Hedmark og Oppland skal snart bli Innlandet, og 19. og 20. november samlet representanter for kunst og kulturlivet i begge fylkene seg til felles konferanse på Gjøvik. Og som et av høydepunktene i et tett program - var utdeling av stipend fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner til åtte kunstnere og to tradisjonshåndverkere.

Bilde: Tilstede på prisutdelingen var (fra venstre) Astrid Groseth, Hillevi S. Larsson, Trine Nyhus Lørum, Camilla Brandt, Sjur Eide Aas, Live Visdal, Ann Therese Ekeren Skari og fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Foto: Tone Kolaas

Fra Oppland har følgende fått stipend:

Kulturnett Oppland kunstnerstipend
SJUR EIDE AAS
  - tildelt stipend for unge kunstnere kr 50 000

Eide Aas er billedkunstner med utdannelse fra Kunstakademiene i Trondheim og Bergen. Han har deltatt på en rekke utstillinger og arbeider for det meste med skulptur og installasjon. I den senere tid har også film, fotografi og tekst blitt viktig for hans kunstneriske virke. Han arbeider med forskjellige materialer og han bruker ofte dagligdagse objekter som han setter inn i en større kontekst. I sin kunst tar han opp flere temaer som fravær/negasjon, tid og rom.

Stipendmottakeren har for tiden opphold på Ringsveen, Jacob Weidemanns kunstnerbolig på Lillehammer hvor han arbeider med flere prosjekter. Stipendet skal brukes til materialer og utstyr og til kunstnerisk utvikling av sine prosjekter. Stipendmottakeren har bosatt seg på Lillehammer og juryen tror at han med sitt kunstneriske potensial vil kunne bli et verdifullt tilskudd til kunstmiljøet i Oppland og snart Innlandet.

 

Kulturnett Oppland kunstnerstipend
LIVE VISDAL
- tildelt stipend for unge kunstnere kr 50 000

Live Visdal er utdannet utøvende danser fra Universitetet i Stavanger. Hun bor og arbeider til daglig i Vågå i Gudbrandsdalen. Visdal kan vise til flere kunstnerisk interessante prosjekt og arbeid både innenfor samtidsdans og folkedans. Hun har som visjon å fremme dansekunsten i regionen, og hun arbeider både for å profesjonalisere dansemiljøet og for å framheve dans som eigen kunstart. 

Å etablere seg som kunstner er ingen enkel sak. Det krever stort pågangsmot, dyktighet, lidenskap og en god dose galskap. Juryen ser Visdal som en ressursperson og en skapende kraft som fylket og regionen trenger og er svært glade for unge kunstnere som velger å etablere seg, virke og utvikle faget sitt i Oppland.

 

Kulturnett Oppland kunstnerstipend
ANN THERESE EKEREN SKARI
- stipend for husflid og håndverk kr 50 000

Ann Therese Ekeren Skari har siden 2003 drevet systue på Brandbu. Firmaet Dåpstradisjon ble registrert i 2008. Skari har som bedriftsnavnet viser til, arbeidet mye med rekonstruksjoner og søm av dåpskjoler og dåpsluer. Hun har også fordypet seg i teknikken knipling og er en av få her i landet som arbeider med metallknipling. Ekeren Skari ønsker nå å anvende sin store kompetanse innen tekstilt håndverk i et nytt prosjekt knyttet til middelalderhistorien på Hadeland.

 

Kulturnett Oppland kunstnerstipend
KARI AASGAARD
- stipend for husflid og håndverk kr 50 000

Aasgaard driver firmaet Kvåst & Kniv Bygdekunst AS i Vågå. Aasgaard har utdanning fra Hjerleid vgs. 1995-2000 og er faglært treskjærer. Hun arbeider med treskjæring, maling og restaurering og er opptatt av å videreføre treskjæring og dekorasjonsmaling i Nord-Gudbrandsdalen, spesielt i Ottadalen.  Hun ønsker gjennom dokumentasjon og kurs å bygge opp mer kompetanse innen dekorasjonsmaling.

 

Fra Hedmark har følgende fått stipend:

Kulturnett Oppland kunstnerstipend
TOMMY SKOGLUND (litteratur - kr 150 000)

Forfatterens litterære produksjon så langt har vist høy kunstnerisk kvalitet. Kunstneren får stipendet for å ferdigstille en påbegynt roman. Kunstneren tildeles kunstnerstipend på

kr 150 000. Skoglund, har tidligere vært bosatt på Gjøvik og mottatt kunstnerstipend (kr 25 000) fra Oppland i 2010 stipend for unge kunstnere i Oppland (kr 50 000) i 2013.

 

Kulturnett Oppland kunstnerstipend
SYLVIA DENAIS
(scenekunst - kr 150 000)

Scenografen og kostymedesigneren har gjennom en rekke produksjoner vist høy kunstnerisk kvalitet. Kunstneren får stipendet for å utforske og fordype seg i tekstil som formskapende og skulpturell materie til scenebruk, i form av kostyme, scenografi og installasjon.

 

Kulturnett Oppland kunstnerstipend
CAMILLA BRANDT
(scenekunst - kr 50 000)

Med stor gjennomføringsevne og engasjement bidrar scenekunstneren til kunstopplevelser for barn og voksne i Hamar-regionen. Stipendet gis på grunnlag av pågående og planlagte prosjekter. 

 

Kulturnett Oppland kunstnerstipend
HILLEVI S. LARSSON
(scenekunst - kr 50 000)

Med stor gjennomføringsevne og engasjement bidrar scenekunstneren til kunstopplevelser for barn og voksne i Hamar-regionen. Stipendet gis på grunnlag av pågående og planlagte prosjekter.

 

Kulturnett Oppland kunstnerstipend
TRINE NYHUS LØRUM
(scenekunst - kr 50 000)   

Med stor gjennomføringsevne og engasjement bidrar scenekunstneren til kunstopplevelser for barn og voksne i Hamar-regionen. Stipendet gis på grunnlag av pågående og planlagte prosjekter.

 

Kulturnett Oppland kunstnerstipend
ASTRID GROSETH
(dans - kr 50 000)

Dansekunstneren kan vise til flere kunstnerisk interessante prosjekter og tverrfaglige samarbeid. Stipendet gis til faglig fordypning og utvikling av dansekunstnerisk virksomhet med base i Ringsaker.

 

Om stipendene fra Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune har tre stipendordninger: Stipend for unge kunstnere, Arbeidsstipend for etablerte kunstnere og Stipend for husflid og håndverk. Det ble delt ut to stipend til unge kunstnere og to til utøvere av husflid og håndverk. (omtales i egen sak). Inneværende års Arbeidsstipend for etablerte kunstnere ble delt ut i 2018. Neste års arbeidsstipend, eller «stipend for etablerte kunstnere i Innlandet», vil bli delt ut i løpet av våren 2020.

STIPENDKOMITEEN BESTOD AV: Thor Kvande, produsent for musikk i Oppland fylkeskommune, Ansgar Ole Olsen, kunsthåndverker, Marie Othilie Hundevadt, produsent for litteratur og scenekunst i Oppland fylkeskommune, Inger Smedsrud, rådgiver i Norsk håndverksinstituttet

Les mer om stipendordningene her.

 

Om stipendene fra Hedmark fylkeskommune

Ordningen med kunstnerstipend er viktig for de profesjonelle kunstnerne som er bosatt i Hedmark. Fylkesrådet i Hedmark mener stipendene kan bidra til å stimulere til utvikling, økt produksjon og formidling av kunst i fylket. Fylkesrådet har ved de siste års tildelinger prioritert billedkunst/ visuell kunst, kunsthåndverk og musikk. Litteratur, scenekunst, dans - var årets prioritering.

STIPENDKOMITEEN BESTOD AV: Hanne Lillebo, leder Nordisk poesifestival - Rolf Jacobsen-dagene, prosaforfatter, fagkomiterepresentant manus Norsk kulturråd, Linn T. Sunne, barnebokforfatter, kritiker, Oppland fylkesbibliotek, Ida Vik, produsent Teater Innlandet, tidligere for Turnéorganisasjonen i Hedmark, frilans skuespiller, regi, sceneinstruktør, Marie Othilie Hundevadt, ansvarlig for scenekunst og litteratur DKS Oppland fylkeskommune, formidler, scenekunstner

Les mer om stipendordningene her.