Tankeplass - om prosjektet

Prosjektet TANKEPLASS er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden ved bruk av kunstneriske/arkitektoniske installasjoner. Tankeplassene skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende, «tanke opp». Kunstprosjektet vil også kunne gi oppmerksomhet og løfte fram kvaliteter og identitet knyttet til områder og ferdselsveger som har blitt forlatt til fordel for moderne infrastruktur, og bidra til å vitalisere og aktivisere kulturhistorisk sentrale områder.

Siden arbeidet med merking av Pilegrimsleden begynte i 1994, er mer enn 500 mil led gjennom Danmark, Sverige og Norge merket med pilegrimslogoen. Pilegrimsleden gjennom Danmark, Sverige og Norge, fikk status som Europeisk Kulturvei gjennom Europarådets kulturveiprogram i mai 2010. Gudbrandsdalsleden, som er en del av Pilegrimsleden, er et etablert reiselivsprodukt som krysser 12 kommuner i det tidligere Oppland. Kunstneriske verk av høy kvalitet, som er utviklet som en integrert del av leden, kan være med og bidra til interesse fra andre grupper enn dem som ellers oppsøker leden.

Et initiativ fra tidligere Oppland fylkeskommune

Ideen om Tankeplass ble utviklet av en tverrfaglig gruppe i Oppland fylkeskommune i 2016 og arbeidet videreføres nå i Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for folkehelse og friluftsliv, og Innlandet fylkeskommune har reiseliv som et viktig område i sine næringslivsstrategier. Videre er fylkeskommunen regional kulturminnemyndighet med kompetanse på og ansvar for kulturminnefeltet. Dette er bakgrunnen for initiativet til Tankeplass.

Prosjektene valgt ut på bakgrunn av konkurranse

Eivind Slettemeås er kunstkonsulent / kurator for prosjektet. Det ble i 2018 utlyst en åpen prekvalifisering for kunstnere og arkitekter, og 15 team ble invitert til å delta i konkurranser med tre deltakere i hver av de fem kommunene som var deltakere i prosjektet. Det ble valgt vinnerprosjekter i de fem kommunene. Kunstverkene er til dels ferdigstilt i to kommuner og er under arbeid i de tre andre. De vil alle være ferdige i løpet av sommeren 2020.

Målet er en Tankeplass i alle kommuner pilegrimsleden passerer

Kommunene som er med er Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu. Det er et mål å på sikt realisere en Tankeplass i hver kommune der leden går gjennom, fra Oslo til Trondheim.