THIS IS ME - Kulturhjerte klar med sin tredje forestilling

Den 14., 15. og 16. juni står 28 barn og unge fra 14 ulike land på scenen i Kulturhuset Banken på Lillehammer -  i forestillingen THIS IS ME. Her byr de på nyskrevet musikk og manus, dans og teater. -  Vi ville skape en møteplass der barn og ungdom kan komme og få lov å dele det de har med fra egen kultur. Et sted der foreldrene også kan være en aktiv part i barnas aktiviteter, sier prosjektleder for Kulturhjerte Vivian Haverstadløkken.

Kulturhjerte er en møteplass og en utviklingsarena for lillehamringer fra hele verden. Gjennom et helt skoleår møtes barn og ungdom for å dele historier, sanger og danser fra sin egen kulturbakgrunn. Underveis skrives en forestilling bygd på deltagernes fortellinger om egen bakgrunn, livserfaring, identitet og kultur, alt innrammet av profesjonelle instruktører. Kulturhjertet er støttet av blant andre Kavlifondet, Sparebankstiftelsen DNB , Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, Strandtorget og Oppland fylkeskommune. 

Kulturhjerte LillehammerFra forestillingen til Kulturhjerte i Maihaugsalen på Lillehammer 2018. Foto: Tone Kolaas

Vi trenger møteplasser

- Målet med Kulturhjertet er at de nye som kommer til Lillehammer skal føle seg velkomne og bli kjent med de som bor her fra før, sier prosjektleder Vivian Haverstadløkken. - Jeg tror at alle vil bidra mer i hverdagsinkluderingen i byen vår, men det mangler møteplasser.

- Det vi kan er å lage forestillinger, så da ble teater og musikk limet i denne møteplassen og en drivkraft som gjør at alle kommer tilbake hver uke, og nye kommer til året etter. Å skape noe sammen er en veldig effektiv måte å bli godt kjent på. Men det krever at alle gir av seg selv og tør og vise seg fram. For å tørre det må vi først bli kjent og det må skapes en tillit. Det arbeidet og den oppgaven har vært en enorm glede, sier prosjektleder Vivian Haverstadløkken. 

Kulturhjertet på Plan B Gjennom et helt år har deltagerne i Kulturhjerte 2019 møttes hver uke på PlanB på Lillehammer for å skape en forestilling sammen. Foto: Vivian Haverstadløkken

Prosessen like viktig som forestillingen

Kulturhjerte bruker musikk, tekst og dans i møte med den enkelt deltager. Det synlige resultatet presenteres gjennom en årlig forestilling som i år heter THIS IS ME. Men like viktig som forestillingen er, er prosessen underveis, samhandlingen mellom alle som deltar i prosjektet. Det kan være – i tillegg til de som står på scenen – foreldre, søsken og frivillige som bidrar med scenografi, kostymer, lyd, lys, transport og andre praktiske oppgaver som må løses. Når dette støtteapparatet møtes hver uke gjennom produksjonsåret skapes det i tillegg til forestillingen - nye relasjoner, vennskap og kjennskap som danner grunnlaget for et varig flerkulturelt fellesskap. Man får i tillegg trening i å snakke norsk og lærer hverandre å kjenne og ser hverandres ressurser på en ny og spennende måte.

Hvem er du?

- Da vi møttes for første gang i oktober i fjor stilte vi spørsmålet "Hvem er du?". Det er et stort og vanskelig spørsmål å svare på for alle. Alle er forskjellige, alle har ulike mål, drømmer og erfaringer. Vi spurte videre hvilke historier, sanger eller danser vil kunne forklare et publikum hvem vi er? Hvis vi vil at Lillehammer skal bli kjent med oss, hva skal vi fremføre? Dette sier Carol Kvande, selv med bakgrunn fra Sør-Afrika og regissør for forestillingen og en av dem som har arbeidet tett med ungdommene dette året. 

Gjennom en prosess over flere uker arbeidet deltagerne i grupper hvor de skrev egne tekster, fant fram til ulike sanger og historier de ville dele. For å tørre å dele og gi av seg selv, må man først bli kjent og bli trygge på hverandre. I prosjektet bruker man mye tid de første ukene på dette. Forestillingen THIS IS ME forteller om barn og ungdom som er lei av gamle historier og som har lyst til å skrive om slutten på sin egen historie. Stykket handler om felleskap, og om en ny måte å håndtere et gammelt problem på. Det er fantasifullt, rart, energisk, sårbart og kreativt, akkurat som de som står på scenen. 

Kulturhjerte Lillehammer instruktører Ledelsen i Kulturhjerte samlet: Prosjektleder Vivian Haverstadløkken, regissør Carol Kvande, koreograf Jomo Masai, designansvarlig Linda Tjønntveit, manusforfatter Janne Aasebø Johnsen. Foto: Hanne-Kjersti Skjevelnes Iversen 

Om Kulturhjerte

Prosjektet ble startet opp høsten 2016, som et samarbeid mellom Kulturhuset Banken, Lillehammer Amatørteater og de som nå har etablert Kulturhjerte AS. Målet er å skape en møteplass der alle skal føle at de hører til der de bor. Tilbudet er gratis for alle som deltar. Det arbeides for at Kulturhjerte skal etableres som et fast tilbud. Kulturhjertet på Lillehammer har hentet inspirasjon fra det nasjonale prosjektet Fargespill, og deler også sine erfaringer med lignende prosjekter i Oppland som "Flere farger" på Gjøvik og Toten.

Staben bak Kulturhjerte er:

Carol Kvande - regissør

Janne Aasebø Johnsen - manusforfatter

Jomo Masai- koreograf

Thor Kvande - komponist

Linda Tjønntveit - design

Vivian Haverstadløkken - prosjektleder