En flik av vikingtiden på kunstutstilling

Hva gjør en stokk fra kongens brønn på Åker gård på utstilling? Kulturarv dro til Kunstbanken i Hamar.

Stokken fra vikingtid er nå en del av verket Førstemann til apokalypsen/Pioneer to the fall av kunstner Ingeborg Annie Lindahl på Kunstbanken.  - Klikk for stort bildeStokken fra vikingtid er nå en del av verket Førstemann til apokalypsen/Pioneer to the fall av kunstner Ingeborg Annie Lindahl på Kunstbanken. Ingeborg Annie Lindahl. En liten flik av vikingtiden er akkurat nå utstilt på Kunstbanken i Hamar.

Det dreier seg om en lafta stokk fra brønnen som ble undersøkt på Åker gård i fjor. Brønnen ble overraskende datert til 1040 e.Kr., altså slutten av vikingtiden. Ifølge Snorre Sturlason skal kongene Magnus den gode og Harald Hardråde ha holdt stevne på Åker i 1046 der de delte kongemakten mellom seg.

Da vi omtalte funnet i fjor så vi for oss at brønnen var i bruk samtidig som det angivelige kongelige møtet. 

Fortid møter nåtid

Nå ligger en enslig stokk fra denne spesielle brønnen i en stor sal der kunstner Ingeborg Annie Lindahl har forvandlet veggflater til gigantiske krittavler. I verket «Ukjedet fullbyrdelse/Unchained consummation», har hun varsomt tegnet Mjøsa og landskapet over og under vann slik du aldri har sett det før. Lindahl tegner med kritt, forgjengelig slik både vi og landskapene våre er.   

I forgrunnen ligger altså stokken fra brønnen og et gammelt anker fra Mjøsa. Både uanselige og blikkfang på samme tid.

Som en skjør forbindelse mellom fortid og nåtid peker de mot de svarte dypene risset med kritt på veggene. 

Stokken fra brønnen foran verket "Ukjedet fullbyrdelse/Unchained consummation". Kunstner: Ingeborg Annie Lindahl.  - Klikk for stort bildeStokken fra brønnen foran verket "Ukjedet fullbyrdelse/Unchained consummation". Kunstner: Ingeborg Annie Lindahl. Innlandet fylkeskommune, Nina Hildre.

Bevare og ødelegge

Kunstnerens budskap er blant annet paradokset om hvordan vi forsøker å bevare jorda samtidig som vi ødelegger den. Arkeologer kan også kjenne seg igjen i det.

Utgravninger er noen ganger både nødvendig og viktig, og undersøkelser gir ny kunnskap og perspektiver på fortiden. De materielle sporene som undersøkes blir borte til fordel for veier, sykehus og boligbygging. Gjenstander og viktige funn blir tatt vare på.

Se film om funnet av brønnen på Åker gård

Se film om funnet av brønnen på Åker gård. 

Vår tid og historiens lange linjer 

Et av inntrykkene fra omvisning med kunstneren i utstillingen, er hvordan krittegningene og gjenstandene fra fortiden fanger opp spennet mellom våre flyktige liv og korte tilstedeværelse på jorden og de lange tidslinjene, som fra vikingtiden og en brønn på Åker til i dag.

Det handler uansett om framtiden. Kan vi bevare jorda?

Oppdrag Mjøsa

Kunstprosjektet er et samarbeid med «Oppdrag Mjøsa», den store kartleggingen av Mjøsa som NTNU står i spissen for. Kartleggingen tar mål av seg til å avdekke Mjøsas hemmeligheter som aldri før, fra skipsvrak, til dumpet og forurensende ammunisjon til nøyaktige målinger av Mjøsas dybder.      

Les mer om utstillingen "The Transience of Man" på Kunstbanken

Les mer om utstillingen «The Transience of Man» av Ingeborg Annie Lindahl på Kunstbanken.

Utstillingen kan besøkes til 30 desember.