Endring i søknadsfrist på utviklingsprosjekt kunst og kultur

Ny frist på støtteordninga er 1. februar 2024

“Tilskot til utviklingsprosjekt kunst og kultur” er kulturavdelinga si støtteordning til kunst og kulturprosjekt som er i utviklingsfasen og som stimulerer til kunstnarleg fornying. Midlane skal gå til prosjekt som har profesjonelle aktørar involvert og som har regionalt nedslagsfelt. 

Klikk for stort bilde Mostphotos

 

Dette er nokre av kriteria som ligg til grunn for vurderinga ved sakshandsaminga. No er søknadsfristen utsatt grunna utsetjing av vedtak i ei annan ordning.  

Politikarane har utsatt vedtak

Fleirtalet i det nye fylkestinget har bestemt at ein skal utsetje vedtak om tilskot til kunst- og kulturinstitusjonar som hadde frist 1. august 2023. Ny vedtaksdato er ved fylkesutvalet sitt møte 16. januar 2024. 

Denne endringa får følgjer for støtteordninga “Tilskot til utviklingsprosjekt kunst og kultur” som opphavleg hadde frist 15. januar. Ny frist er difor endra til 1. februar 2024. 

Søknadsskjema og informasjon

Gå inn her for å finne meir informasjon og søknadsskjema for “Tilskot til utviklingsprosjekt kunst og kultur”

Søknadsinformasjon