Manglende satsing på folkebibliotek

Innlandet fylkesbibliotek viser i ny rapport at Norge bruker langt mindre ressurser på bibliotek enn våre naboland.

Folkebibliotekloven fra 2014 

Illustrasjon - Klikk for stort bilde Marius Græsby For snart ti år siden ble folkebibliotekloven endret. Målet var å legge til rette for et felles løft av hele sektoren og å utvikle bibliotekene som møteplass og debattarena.

Marius Græsby og Øystein Stabell, rådgivere ved Innlandet fylkesbibliotek, har nå skrevet en statistikkrapport som tar for seg utviklingen av bibliotekfeltet siden denne endringen.

Viktige funn

Funnene viser at det har vært en økning i det totale antallet besøk og en kraftig økning i antall arrangement.

Samtidig har budsjettene til å kjøpe inn bøker og andre medier sunket, og antallet årsverk i forhold til innbyggertall har gått ned.  

Norge og Norden 

Bilde av Marius Græsby - Klikk for stort bildeMarius GræsbyTil tross for økt besøk og økt aktivitet ved norske folkebibliotek, ligger vi langt etter Sverige, Danmark og Finland.

Rapporten viser en klar sammenheng mellom antall årsverk i folkebibliotekene og antallet besøk/utlån per innbygger.

Finland, som har over dobbelt så mange årsverk i sine folkebibliotek, har også et utlån som er nesten fire ganger så høyt og doble besøkstall.  

Figuren viser antallet årsverk per 10 000 innbyggere i folkebibliotekene i Norge, Sverige, Danmark og Finland.  - Klikk for stort bildeFiguren viser antallet årsverk per 10 000 innbyggere i folkebibliotekene i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

  • Norge har 3,4 årsverk per 10 000 innbyggere
  • Sverige har 4,7 årsverk per 10 000 innbyggere
  • Danmark har 6 årsverk per 10 000 innbyggere
  • Finland har 7,3 årsverk per 10 000 innbyggere

Variert tilbud i Innlandet  

Bilde av Øystein Stabell - Klikk for stort bildeØystein StabellI en egen rapport presenteres situasjonen for folkebibliotekene i Innlandet.

På bakgrunn av bibliotekstatistikk og to ulike spørreundersøkelser tegnes det et bilde av en tjeneste under sterkt press.

Generell lav bemanning (med stor variasjon mellom kommunene) fører til store forskjeller i åpningstid og aktivitetsnivå. Mange folkebibliotek har utfordringer med å oppfylle kravene i bibliotekloven. 

Stort potensial i å styrke folkebibliotekene 

I rapportene vises det til et stort potensial i å satse mer på folkebibliotekene. Biblioteksjefene i Innlandet forteller at de ønsker å delta mer i den overordnede samfunnsutviklingen, men at de sliter med å tilby mer enn et grunntilbud.

Bibliotekene kan bidra som inkluderende møteplasser, forhindre digitalt utenforskap, bidra til integrering, styrke folkehelsen og øke informasjonskompetansen hos innbyggerne.   

Fylkesbiblioteksjef i Innlandet, Tone Nyseter, mener resultatene i rapportene bør være en vekker.  
 - Sammenlikningen med resten av Norden gir oss interessante funn og er et viktig kunnskapsgrunnlag når vi skal jobbe med bibliotekutvikling, på alle forvaltningsnivåer, sier hun. 

Les rapportene her:

Tekst: Marius Græsby, Innlandet fylkesbibliotek.