Ni personer fikk stipend fra Innlandet fylkeskommune

Onsdag 26. oktober delte Hovedutvalg for kultur ut ni stipend. Det ble delt ut i overkant av en million kroner.

Musiker Hanna Paulsberg mottok stipend for unge kunstnere fra Innlandet fylkeskommune. - Klikk for stort bildeMusiker Hanna Paulsberg mottok stipend for unge kunstnere fra Innlandet fylkeskommune. Julia Marie Naglestad Stipendene ble fordelt med fire stipend på 200 000 kroner til etablerte kunstnere, tre stipend på 50 000 kroner til unge kunstnere og to stipend på 50 000 kroner til husflid og håndverksutøvere.

Bidrar til attraktivitet

Innlandet fylkeskommune har som ett av sine mål å bidra til at «Et profesjonelt kunst- og kulturliv opplever Innlandet som en attraktiv region for sitt virke» og at «…kunstnere og kulturarbeidere skal kunne bo, arbeide og formidle sin kunst i hele Innlandet.»

Stipender ett av flere tiltak

Dette gjøres blant annet gjennom ulike støtteordninger, offentlige utsmykningsoppdrag, bidrag til utvikling av kunstnerresidenser, verksteder for profesjonelle kunstnere og stipender. 

De som fikk årets stipender er følgende:

Etablerte kunstnere

I kategorien for etablerte kunstnere er det fire mottakere. Disse får 200 000 kroner hver.

  • Natalia Malykhina Bratli, filmskaper
  • Tollef Røste Østvang, musiker
  • Kay Arne Kirkebø, billedkunstner
  • Rannveig Funderud, billedkunstner

Ordningen har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye utrykk.

Unge kunstnere

Tre mottar stipend for unge kunstnere. De får 50 000 kroner hver.

  • Hanna Paulsberg, musiker 
  • Johanne Margrethe Kippersund Nesdal, musiker
  • Victoria Ose, scenekunstner

Formålet er å støtte unge, profesjonelle kunstnere under 36 år som bor i Innlandet.

Husflid og håndverk

To mottar stipend for husflid og håndverk. De får 50 000 kroner hver.

  • Hege Dagestad
  • Sølvi Iren Høibakken

Ordningen skal gi profesjonelle utøvere mulighet til å jobbe med ny formgivning, produktutvikling eller videreutvikling og styrking av en teknikk innen fagfeltet husflidshåndverk, folkekunst og kulturhåndverk.

44 søknader

Til sammen kom det inn 44 søknader fordelt på de tre ordningene.

Alle søknadene er vurdert av en rådgivende stipendkomité som består av fagpersoner med relevant kompetanse.

Juryens faglige begrunnelse for tildelingene kan du lese her.