Nominer kandidater til Kulturprisen 2022

Nå kan du foreslå kandidater til Innlandet fylkeskommunes kulturpris. Fristen er 1. september 2022. 

Illustrasjon Innlandet fylkeskommunes kulturpris - Klikk for stort bildeIllustrasjon Innlandet fylkeskommunes kulturpris Innlandet fylkeskommune Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter-/arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. 

- Et mangfoldig kulturliv

Leder av juryen og hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune, Kjerstin Lundgård (Ap), sier følgende om prisen:

- Det er et mangfoldig kulturliv i Innlandet og med denne prisen ønsker vi å synliggjøre dette rike mangfoldet. De politisk vedtatte kriteriene sier noe om hva vi kommer til å vektlegge i juryen. Jeg oppfordrer nå innbyggerne i Innlandet til å sende inn kandidater som de mener fortjener utmerkelsen.

Kulturprisen består av 100 000 kroner og et kunstverk.

Det legges særlig vekt på følgende:

  • Prisvinneren skal representere et miljø som gleder og inspirerer andre aktører i Innlandet. Prisvinneren skal være en ambassadør på vegne av fylket.
  • Prisvinneren skal ha skapt synlige resultater.
  • Prisvinneren skal ha en solid forankring i Innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap.

Juryen skal også vurdere de nominerte opp mot Innlandsstrategien som bygger på
FNs 17 bærekraftsmål og fylkeskommunens kulturstrategi.

Forslaget må begrunnes

Hovedutvalg for kultur er jury for kulturprisen, med utvalgsleder som juryleder. Forslag til nominasjoner sendes post@innlandetfylke.no merket Kulturprisen innen 1. september 2022.

Forslaget må beskrive den/de nominerte og forslaget må begrunnes.