Opptak fra møtet "Hvor er pengene?"

Det ble arrangert et digitalt informasjonsmøte for kulturlivet 1. juni. Her kan du se opptaket.

Penger til kulturlivet finnes, men hvordan få tak i dem? Dette var utgangspunktet for det interessante og lærerike møtet som varte i tre timer. 

Opptak fra møtet

Program for møtet

Åpning:
09.00 – 09.05 Velkommen, Randi Langøigjelten, avdelingssjef kultur.

Kunst og kultur sine tilskuddsordninger:
09.05 – 09.10 Utviklingsmidler, Mariann Bjelle.
09.20 – 09.30 Kunst- og kulturinstitusjoner, Jørn Øversveen.
09.30 – 09.35 Barne- og ungdomsmidler, Ingunn Bekkevoll Tarebø.
09.45 – 09.55 Kulturarv – RA + Fortidsminneforeningen, Torill Nygård.

Kultur er næring:
09.55 – 10.05 Grønn framtid Innlandet, Patrick Bollinger.
10.05 – 10.15 Bedriftsintern opplæring, Turid Lie.
10.15 – 10.25 Regional bransjeutvikling, Amund H. Steinbakken.

Fra Innlandet til utlandet:
10.35 – 10.55 Stimuleringsmidler til internasjonalt arbeid i Innlandet,
Internasjonale muligheter, Sebastian Blomli.
10.55 – 11.05 Interreg, Helmik Slora Kristiansen.
11.05 – 11.30 Kulturrådet/Kulturdirektoratet, Hilde Stenseng.

- Tverrfaglige tiltak – prosjektstøtte.
- Tverrfaglig kulturvirksomhet (arrangementer, arrangører og arenaer).
- Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler.
- ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidligere Rom for kunst).

Spørsmål, erfaringer og veien videre:
11.30 – 11.45 Spørsmål og kommentarer, Kurt Ole Linn.
11.45 – 11.55 Erfaringer med Tilskuddsportalen.no, Arild Johansen, Storhamar fotball.
11.55 – 12.00 One-pager og veien videre, Amund H. Steinbakken.

Om du vil søke midler fra Innlandet fylkeskommune, finner du oversikt over alle ordninger her: 

Se alle tilskuddsordninger i Innlandet fylkeskommune

Presentasjonene fra møtet blir sendt ut til deltakerne.

null - Klikk for stort bilde Mostphotos