Øremerket kunstnerstipend til folkedans

Innlandet fylkeskommune utlyser årlig stipend til etablerte kunstnere innen alle sjangere. 

Ett av  kunstnerstipendene i 2023 er, som en følge av et vedtak i fylkestinget, øremerket utøvere innen dans om har rot i folkedanstradisjonen. Fristen for å søke er 1. august. 

Om stipendet

Folkedanser Håkon Odden på Fylkeskulturkonferansen i Innlandet 2022 - Klikk for stort bildeFolkedanser Håkon Odden på Fylkeskulturkonferansen i Innlandet 2022 Mariann Bjelle Formålet med stipend til etablerte kunstnere er å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.

Kriterier

Kriteriene for å søke på folkedansstipendet er at søkeren må være bosatt i Innlandet og i hovedsak ha sitt virke i fylket. Stipendet er på kroner 200.000 og utbetales over ett eller to år.

Fokus på folkedans i Innlandet

Hva vil vi med folkedansen – hva er våre drømmer?

Dette og mange andre viktige betraktninger stod på agendaen til referansegruppa for Folkedansen i Innlandet som jobbet frem et visjonsdokument for satsingen. Arbeidet resulterte i en bred satsning på folkedans gjennom folkedans- og folkemusikk-aktiviteter i hele fylket med særskilt fokus på rekruttering og ungdom. I tillegg ble det utlyst folkedansstipend samtidig som det var mulighet for å søke om tilskudd til aktivitet.

Referansegruppa sier i sitt visjonsdokument at man må sette fokus på at den immaterielle kulturarven er like viktig som den materielle, men det krever mye å holde denne delen av vår kulturarv levende. 

Les referansegruppen sitt visjonsdokument her. 

Et fylkeskommunalt prosjekt

Folkedans Innlandet er et fylkeskommunalt prosjekt ledet under Valdres Folkemusikkarrangement AS.

Satsningene skal bidra til å styrke folkedansen i hele Innlandet gjennom å skape gode arenaer for folkedansen, samarbeide med lokale og regionale lag, arrangører og andre aktører innen folkedansen i fylket.

Les nettsiden til folkedans Innlandet her for å se hva som skjer.