Satsing på romanifolket/taternes historie

Romanifolket/taternes kulturminner er en viktig del av den norske historien og skal sikres. Har du kunnskap å dele? 

I 2024 vil Riksantikvaren ha en satsing på kulturminner fra romanifolket/taterne. Nasjonale minoriteter har rett til å definere sin egen kulturarv. Riksantikvaren koordinerer arbeidet som skal skje i nært samarbeid med romanifolket/taterne. 

Har du kunnskap om kulturminner? 

en gruppe mennesker foran et hus i 1937.  - Klikk for stort bildeFra Furulund/Moan i Alvdal i 1937. Kan ha vært en vinterbolig som seinere ble en mer permanent bolig. Lien, Per.K. Anno Musea i Nord-Østerdalen.

Fylkeskommunen skal som et ledd i arbeidet kartlegge aktuelle kulturminner og miljø i Innlandet. Også for fylkeskommunen vil involvering av romanifolket/taterne stå sentralt. 

Har du kunnskap om  steder, hus og kulturminner som var viktige for romanifolket/taterne? 

Eksempel på dette er kulturminner som liggesletter og boplasser, overnattingssteder på skysstasjoner og på gårder, vinterboliger og kulturminner knyttet til næringsutøvelse. Det kan også være minnesmerker og kulturminner knyttet til forfølgelse og tvangsassimilering. 

Vi hører gjerne høre fra deg hvis du kjenner til kulturminner. Du finner kontaktinformasjon nederst i saken.  

Fylkeskommunen vil også henvende seg direkte til arkiver, museer og historielag for å etterspørre informasjon. 

Frist for innspill er 31. mars 

Vi ber om tilbakemelding seinest 31. mars 2024. 

Målene for satsningen 

  • Sikre at et utvalg kulturminner og kulturmiljø etter romanifolket/taternes liv fredes etter kulturminneloven. 
  • Bidra til økt kunnskap og bevissthet om nasjonale minoriteters kulturminner og det særlige ansvaret vi har for ta hensyn til disse historiene. 
  • Bidra til å forsterke dialog og skape en møteplass mellom forvaltning og romanifolket/taterne for gjensidig kunnskapsutveksling, forståelse og bevissthet.

Les mer om romanifolket/taternes kultur og historie

Glomdalsmuseet har et nasjonalt ansvar for formidling av romanifolkets/taternes kultur og historie.  

Les mer på Glomdalmuseets nettsider. 

Ute på landeveien.  - Klikk for stort bildeUte på landeveien. Ingen