Kunstnerresidenser

Kunstnerresidensene i Innlandet bidrar til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet fylke. Kunstner-residensene gir økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet. I tillegg bidrar residensene til et mangfold av arenaer og bedret infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunst i Innlandet. NB: SIDENE ER UNDER UTARBEIDING

Keramiker Torbjørn Kvasbø

«Det utdannes hvert år et stort antall kunstnere i Norge. Kunstnerne ansees som en viktig utviklende resurs. En resurs som beriker fellesskapet og styrker fylkenes nasjonale, samfunnsutviklende oppdrag.

Spørsmålet er: Hvordan kan fylkeskommunen tilrettelegge forholdene slik at kunstnere vil se det som attraktivt å bosette seg i fylket og skape gode utviklende nettverk?

I 2014 var det statistisk sett relativt få profesjonelle kunstnere, særlig unge kunstnere i Innlandet.  Samme året ble residensordningen i Oppland, nå Innlandet fylkeskommune, etablert. Og som kartet viser, dekkes nå størstedelen av fylket av verksteder og residenser for profesjonelle kunstnere innen mange genre.

Parallelt med dette er det også igangsatt et antall større kunstprosjekt. Det er etablert innkjøps- og utsmykningsordninger og det er gitt støtte til etablering av mange nye salgs- og utstillingssteder.

Til sammen har dette gitt resultater. Noe som også gjenspeiler seg i statistikken. Innlandet har klatret betydelig. Fylkeskommunen er derfor spesielt glad for de positive spor satsningen på profesjonell kunst, blant annet kunstnerresidenser, har medført - så vel i tettsteder som landskap».

                                                                      Seksjonssjef for kunst og kultur, Kyrre Dahl

 

Vis mer