KunstnerresidenserStrand kunstnerresidens

AiR - Strand kunstnerresidens

Astrid Groseth
Strand kunstnerresidens søker samarbeid med kunstnere og kunnskapsmiljøer knyttet til natur, dialog og kunst. Kunstnerresidensen er samlokalisert med Groseths bo- og arbeidssted på Mengshol, ved Mjøsas bredd i Ringsaker kommune.

Strand kunstnerresidens på kart

Strand kunstnerresidens

Besøksadresse:

Tangnesvegen 474
2355 Gaupen

Postadresse:

Tangnesvegen 474
2355 Gaupen

Telefon: 907 68 288

Kontaktperson: Astrid Groseth

Telefon: 907 68 288

<p><img alt="" src="/link/a18a6a036c0b42f29148735420dbee41.aspx" height="852" width="1142" /></p>
OM KUNSTNERRESIDENSEN

Astrid Groseth har lenge ønsket å skape en kunstnerresidens som en del av sitt kunstneriske virke, og fra og med 2021 er Strand kunstnerresidens en realitet. Det første året av residensdriften vies til utprøving.

Groseth ønsker å fasilitere rom for at kunstnerne kan dra nytte av hverandre, utveksle og forvalte kunnskap, og skape ny visdom og kunst.

Visjonen til Groseth, som dermed Strand kunstnerresidens også er forankret i, er å ha en kunstpraksis med dyp respekt og ydmykhet for naturen, å ha et sterkt fokus på likeverd, diplomati, demokrati, og at kunsten kan speile livets omskiftelighet.

Gjestende kunstnere må dokumentere utdanning innen dansekunst, eller kunne vise til verk av profesjonelt nivå. Kunstnere fra andre kunstfelt som uttalt utforsker dans, kropp eller bevegelse som en sentral del av sitt kunstneriske virke, likestilles med dansekunstnere. Alle samarbeid med residensen utforsker og/eller omhandler kunnskap og nysgjerrighet om naturen. Tverrfaglige arbeid prioriteres.

Strand kunstnerresidens kan stille med lokaler, naturrom og overnatting. Det forutsettes en god del utendørs utforsking og jobbing. Uthuset og deler av huset benyttes også. Overnatting skjer enten ute i det fri eller i annekset/ lekestua, som ligger et steinkast fra Mjøsa. Når man ser utover vannet, sees Gjøvik på den andre siden, som med alle lysene på kveldstid, hinter om noe urbant. Nærmeste by om man skal reise via vei, er Brumunddal og Moelv, 25 minutters kjøring fra residensen. Strand byr på spektakulært lys hele året, da Mjøsa reflekterer det lyset som finnes, og skaper flotte naturopplevelser. Det er gode turmuligheter i nærområdet, både til fots, i vannet, på ski og med sykkel.

Velkommen til å ta kontakt med Groseth for eventuelle samarbeid, om du har spørsmål, er nysgjerrig, ved forslag og innspill, eller om det er ønske om opphold.

OM VERTSKAPET

Strand kunstnerresidens er initiert, ledet og driftet av Astrid Groseth. Residensen er fysisk plassert på Groseths bo- og arbeidssted.

Groseths kunstnerskap består av dansekunst, koreografi, tekst, og kunstnerisk ledelse av tverrfaglige verk. Virket farges av utdanning og arbeidserfaring som krysser faggrensene. Hun interesserer seg for tverrfaglige arbeid. Her finnes det et mulighetsrom, hvor Groseth forsøker å legge til rette for at alle involverte kan bruke mest mulig av hva de kan og interesserer seg for. Prosessen fram mot resultatet, får helt og holdent forme hvordan forestillingene blir. Groseth legger vekt på kommunikasjon på mikronivå – det å lytte høyt til hva hver og en kommer med. Hun ønsker at så mange faktorer som mulig, får rom i arbeidene. Groseth initierer, skaper og leder prosjekter hvor hele mennesket får plass, og publikum gir tilbakemelding på at dette rører ved dem.

Groseth er utdannet ved Spin Off forstudium i dans, Den norske balletthøyskole (bachelor i samtidsdans og pedagogikk) og NTNU (master i rådgivningspedagogikk). Sistnevnte studium hadde emner fra veiledning, pedagogikk, psykologi, ledelse og filosofi. Hun har i tillegg gjennomført Spesialistutdanningen på RBUP Øst og Sør, Regionsenter for barn og unges psykiske helse.

I 2019 mottok hun kunstnerstipend fra Hedmark fylkeskommune. I skrivende år innehar hun arbeidsstipend fra Innlandet fylkeskommune. Fylket har bevilget midler til Groseths kommende kunstprosjekt, Livsværende, som lages og vises fra Strand. Tidligere har Groseth mottatt skrivestipend fra Scenekunst.no og Danseinformasjonen, Henning Børresens stipend til unge kunstnere, Statens kunstnerstipend for nyutdannede kunstnere, og Oslo bys utmerkelse for fremragende prestasjon.

Verk hun har vært delaktig i eller ledet, er blant annet vist på Trænafestivalen, Klevfos industrimuseum, Kunsthall Oslo, Bærum kulturhus, Arktisk kultursenter og Riksscenen. Hun har skrevet dansekritikk av arbeid på Riksteateret og Hennie Onstad kunstsenter via Scenekunst.no. Tidligere har hun vært styremedlem av SIB; Skisser i bevegelse. Per dags dato er Groseth styremedlem i DansINN; et regionalt kompetansesenter for dans i Innlandet. Groseth har siden 2009 i tillegg jobbet både i PP-tjenesten og Psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Det langsiktige målet i Groseths kunstneriske arbeid er å skape ny norsk dansekunst som berører og skaper ringvirkninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og det vil hun gjøre fra Ringsaker.

PRAKTISK INFORMASJON

For mer informasjon, ta kontakt med:

Astrid Groseth
Strand - Tangnesvegen 474, 2355 Gaupen
astrid.groseth@gmail.com
90768288 

STRAND KUNSTNERRESIDENS PÅ NETT

Informasjon kommer.