KunstnerresidenserVinterlandbruksskolen

AiR - Vinterlandbruksskolen

Ola Sendstad
Vinterlandbruksskolen er en kunstnerresidens der profesjonelle kunstnere og interesserte ungdommer inviteres til å oppleve og arbeide med koblinger mellom kunst, kulturarv og landbruk.

Vinterlandbruksskolen

Besøksadresse:

Mengsholvegen 609
2353 Stavsjø

Postadresse:

Mengsholvegen 609
2353 Stavsjø

Telefon: +47 416 02 046

<p><img title="Vinterlandbrukskolen kunstnerresidens" alt="Vinterlandbrukskolen kunstnerresidens" src="/link/e5393464e299464a8e679f8d50a82c1f.aspx" height="419" width="675" /></p>
OM KUNSTNERRESIDENSEN

Vinterlandbruksskolen skaper, dyrker og viser koblinger mellom landbruk, kunst, kulturarv og lokalsamfunn. Bakteppet er vår tids og alle tiders største oppgave - et bærekraftig forhold mellom natur og en meningsfull rik kultur. Dette forholdet starter med bevissthet og følsomhet i menneskekroppens konkrete forming og bruk av sin naturlige omverden, med i økende grad behov for forståelse for og dialog om vidtrekkende konsekvenser.

Kunstnerresidensen tar utgangspunkt i Sendstad gård. Her finnes hus for overnatting, verksted og atelier, en aktiv gårdsdrift og et mangfoldig landskap av barskog, lauvskog, kulturbeite og åker som strekker seg langs og ned til Mjøsa. Vinterlandbruksskolen skal drive og dyrke landbruk som kunst og kunst som landbruk. Her skal tegnes, styves, formes og gjetes.

Det norske landbruket har vært utgangspunkt for kunst og kultur tidligere. Vinterlandbruksskolen søker derimot ikke å bedrive romantikk. Natur og kultur står ikke i et romantisk forhold lenger. Det er derfor det er behov for Vinterlandbruksskolen.

OM VERTSKAPET

Ola Sendstad er arkitekt, kurator og bonde. Han har gjort flere både egne og kuraterte prosjekter innen kunst i stedsutvikling, ofte med utgangspunkt i stedsspesifikk kulturhistorie. Sendstad har vært kurator for Galleri ROM for kunst og arkitektur, i Oslo, daglig leder for Norsk Fyrhistorisk Forening, utvikling av ny bruk av nedlagte fyrstasjoner og styremedlem i Stiftelsen Guttormsgaards arkiv. Sendstad kommer fra og driver gården Sendstad på Nes og koordinerer kunstnerresidensen der. Han har i flere perioder vært tildelt statens kunstnerstipend for sitt arbeid.

Anne Beate Hovind er prosjektleder og kurator, med bred erfaring med prosjekter innen kunst som stedsutvikling. Hun er daglig leder i Bjørvikaforeningen, et samarbeid mellom bedrifter og kulturorganisasjonene om å skape byliv i Bjørvika i Oslo. Hun leder med Bjørvika Infrastruktur de to internasjonalt kjente kunstprosjektene Future Library og Losætra. I begge disse prosjektene arbeidere kunstnere med forhold mellom natur, landbruk, tid og vårt nåtidige samfunn. Hovind er styremedlem i Henie Onstad Kunstsenter, Dansens Hus AS og Dextra Artes AS til Sparebankstiftelsen DNB. I 2017 ble hun tildelt Oslo bys kunstnerpris for sitt arbeid med kunst i byen. Hovind kommer fra gård i Elverum.

PRAKTISK INFORMASJON

Formen på Vinterlandbruksskolen er under utvikling. Opphold kan være på kortere eller lengre sikt. Sendstad og Hovind inviterer kunstnere, designer, arkitekter og håndverkere direkte og etter open call. Vi er også åpne for innspill og initiativ innenfor tematikken landbruk, kunst, kulturarv og lokalsamfunn.

Kontaktperson: 

Ola Sendstad
m: 416 02 046
e: post@olasendstad.no

VINTERLANDBRUKSSKOLEN PÅ NETT

Info kommer