Ny søknadsordning: 30 millioner til kunst- og kulturprosjekter tilpasset korona-pandemien

Kulturrådet etablerer egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien. – Vi leter etter prosjekter som opprettholder bredden og mangfoldet i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i, sier rådsleder Lars Petter Hagen. (Foto: Morten Holthe Hanssen)

Kulturrådet etablerer egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien

– Vi leter etter prosjekter som opprettholder bredden og mangfoldet i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i, sier rådsleder Lars Petter Hagen. Formell utlysning, retningslinjer og søknadsskjema vil bli avklart i rådsmøtet uke 14 og blir tilgjengelige på Kulturrådets nettsider så snart som mulig. Ordningen ventes å få første søknadsfrist tidlig i mai, og en siste frist rundt sommeren.

30 millioner i søknadspotten

Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien. Ordningen vil også omfatte prosjekter som allerede er gjennomført.

Søker nye produksjons- og formidlingsideer

– Vi ser hvordan kulturlivet tilpasser seg og finner nye måter å formidle og kommunisere med publikum på, sier rådsleder Lars Petter Hagen. Nå etablerer rådet en egen, tverrgående tilskuddsordning for å stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen.

Gjelder både digitale og fysiske prosjekter - forutsatt smittevern er hensyntatt

Ordningen skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk, og vil rette seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer.

Digitale produksjons- og formidlingsformer står sentralt, men man kan også få tilskudd til nye fysiske formidlingsmåter så lenge man opprettholder myndighetenes krav til smittevern. Det kan søkes om støtte både til helt nye verk, og til prosjekter som bidrar til merbruk og gjenbruk av verk som allerede er produsert, men som nå kan formidles på nye plattformer.

Les mer på Kulturrådet sine sider her.

 

Vis mer