Forskriftene for Kulturdepartementets kompensasjons-ordning med ramme på 300 millioner er klar. Søknadsfrist 21. april

I dag presenterte Kulturdepartementet detaljene i den nye kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte arrangementer i kultursektoren. Søknadsskjemaet vil være klart 14. april, med søknadsfrist 21. april.

– Dette blir en viktig ordning for mange i norsk kulturliv, sier direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen. – De siste ukene har vist oss hvor små marginer kunst- og kultursektoren i Norge opererer med. Nå må alle gode krefter samarbeide for å sikre at langtidseffektene av koronakrisen blir så små som mulig.

Spørsmål og svar om den nye kompensasjonsordningen her.

 

Forskriftene er klare

Ordningen utgjør 300 millioner kroner, og er rettet inn mot kulturaktører som har måttet avlyse eller utsette arrangementer som følge av koronakrisen. Etter at Stortinget forrige uke vedtok kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett, har Kulturdepartementet nå forskriftene for ordningene klare.

Søknad om kompensasjon leveres elektronisk via Kulturrådets nettsider. Nærmere informasjon om hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal gis vil fremgå der og i søknadsskjemaet.

Skal behandles hurtig

- Nå som hele sektoren står oppe i en krise, har regjeringen vært opptatt av at tiltakene vi kommer med kan settes inn så fort som mulig. Jeg er derfor glad for å kunne fortelle at Kulturdepartementet nå har laget forskrifter og gjennomført de nødvendige prosedyrene med ESA meget raskt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

 

Scenebilde

 

Søknadsskjema åpner 14. april

Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil 14. april åpne for søknader på sine nettsider. Søknadsbehandlingen skal gå raskt, slik at pengene kommer ut, fortsetter statsråden. Søknadsfristen er satt til 21. april. Søknadsskjemaet åpner 14. april

Tillegg til andre ordninger

- Disse kompensasjonsordningene kommer i tillegg til en lang rekke ulike tiltak med relevans for Kulturdepartementets sektor: kontantstøtteordningen for bedrifter som opplever stor omsetningssvikt, endrede permitteringsregler, tiltak rettet mot frilansere og selvstendig næringsdrivende, tilbakeføring av selskapsunderskudd, lavere momssats, lånegaranti til bedrifter og at vi ikke krever tilbake tilskudd til avlyste arrangementer, for å nevne noe. Vi vil likevel fortsette å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak, avslutter statsråden.

Kompensere for tap av inntekter

Ordningene som ble fremmet for Stortinget 27. mars skal kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Les mer info på Kulturrådets sider her.

Les Kulturdepartementets pressemelding her.

Spørsmål og svar om den nye kompensasjonsordningen her.

Les forskrift om kompensasjonsordning for kultur her.

Les forskrift om kompensasjon for frivillighet og idrett her.