Hvem kan søke om midler fra kompensasjonsordningen for bortfall av inntekter til idrett, frivillighet og kultur?

Kompensasjonsordningene vil forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april 2020.

Den nye ordningen er midlertidig, og er rettet inn mot alle kulturaktører som har måttet avlyse, eller utsette, arrangementer som følge av de påleggene og forbudene som har kommet fra helsemyndighetene. Aktørene kan søke Kulturrådet om kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakeravgifter, og for eventuelle merutgifter arrangørene får ved å flytte arrangementer. I første omgang gjelder ordningen for arrangementer i perioden fra 5. mars og ut april, men regjeringen åpner for at perioden kan forlenges dersom situasjonen vedvarer.

I dialog med departementet utarbeider Kulturrådet nå mer konkrete retningslinjer for ordningen, og flere detaljer vil være klare i løpet av kort tid.

Kulturrådet legger fortløpende ut info om ordningen her på denne QA-siden.