Koronakrisen: Hvordan forholde seg til årsmøter i unntakstider?

Lag og foreninger over hele landet skal avholde sine årsmøter nå i mars og april. Så hva gjør man da, når møtene må avlyses? Hva er reglene? Hva er mulighetene? Innlandet musikkråd har undersøkt – og her kommer litt info fra Musikkrådet.

Innlandet musikkråd har brukt sitt nettverk og fått info fra Akershus musikkråd som har fått gjort en juridisk vurdering rundt når vedtektenes bestemmelse om frister og årsmøte kan avvikes. Den juridiske vurderingen kan du lese her: http://www.musikk.no/nmr/nyheter/unntak-fra-vedtektene

Innlandet musikkråd avlyser sitt årsmøte

Innlandet musikkråd har valgt å avlyse årsmøtet av to årsaker: 1) Det ligger et forslag om vedtektsendringer på sakslista, og 2) det vil uansett være behov for å justere budsjettet for 2021 når vi får full oversikt over resultatet av det som skjer. Vi innkaller til nytt møte så snart vi kan. Inntil videre drifter sittende styre rådet etter budsjettforslaget som ligger i innkallingen – se http://bit.ly/2020Arsmote.

Elektroniske møter

Alternativer: Elektronisk møte kan gjennomføres, og det er mange muligheter, men pass på at de som vil kan delta, og at det er god anledning til å ta ordet og votere. Teams/Skype og ulike andre løsninger kan brukes. Tips gjerne Innlandet musikkråd om du vet om noe genialt som kan brukes for å gjennomføre møter.