Koronakrisen: Kulturrådet skal forvalte kompensasjonsordningen med ramme på 300 millioner til kulturlivet

Kulturrådet har fått i oppgave å forvalte en ny kompensasjonsordning som målrettes mot kultursektoren. – Det er svært gledelig at Kulturdepartementet nå kommer med en egen ordning som ser på de alvorlige konsekvensene koronaviruset har hatt for kunst- og kulturlivet i Norge, sier direktør for Kulturrådet, Kristin Danielsen.

Den nye kompensasjonsordningen for kultursektoren vil utgjøre ca. 300 millioner kroner, og innføres samtidig med en tilsvarende ordning for idretts- og frivillighetssektoren. Ordningen for kultursektoren skal forvaltes av Kulturrådet, mens ordningen for idretten og frivilligheten forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. De nye ordningene kommer i tillegg til de generelle tiltakene regjeringen tidligere har innført. Ordningen omfatter ikke institusjoner med driftstilskudd fra staten, men Kulturrådet følger situasjonen nøye og vet at også institusjonene er sterkt berørt av koronakrisen.

Les mer på Kulturrådets sider her.