Krisepakke 3 for frivilligheten - frist 15. januar

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet. NB: Frist 15.januar!

Krisepakke 3 (les forskriften her) gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Oversikt over oppdatert søkerliste og puljevise utbetalinger finner du her.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført kan dere søke om 70 prosent kompensasjon.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst, stengt eller utsatt til 2021 og skulle vært arrangert fra 1.november til og med 31. desember kan dere søke om 50 prosent kompensasjon. I perioden 12. mars til 1.november kan dere få kompensert 70 prosent.

Arrangement eller annen spesifisert aktivitet som på kort varsel må avlyses, stenges eller utsettes til 2021 på grunn av smitteutbrudd eller pålegg som gjør det umulig å gjennomføre aktivitet, regnes som delvis gjennomført. Det vil si at søker i disse tilfellene fortsatt kan få inntil 70 prosent kompensasjon.

Organisasjoner som har mottatt kompensasjon under tidligere krisepakker, men som isolert sett for krisepakke 3 har inntektsbortfall under 25 000,- kan også søke. Se nærmere informasjon under spørsmål og svar, eller send oss en e-post til krisepakke@lottstift.no.

LES MER HER OG SJEKK OM DU KAN SØKE. SØKNADSFRIST 15. JANUAR 2021