Kulturnæringsaktør med opplæringsbehov? Søk støtte fra Innlandet fylkeskommune. Frist 23. april!

Kulturnæringsaktør? Opplæringsbehov? Da kan du søke Innlandet fylkeskommune om støtte til opplæring i bedriften. Men du har knapp tid på søknaden. Frist. 23. april! Hvem kan søke? Du må ha en bedrift (et AS), eller et enkeltmannsforetak.

For å få støtte må det legges ved søknaden en opplæringsplan, og det må handle om opplæring som bidrar til å gjøre bedriften omstillings-/ konkurransedyktig. Ordningen har fått navnet Bedriftsintern opplæring (BiO).

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben.

Søknader om støtte til bedriftsintern opplæring sendes inn via regionalforvaltning.no innen 23. april. Der finner du også de fullstendige kriteriene for ordninga.

Hva kan det søkes om støtte til:

Søker må utarbeide en opplæringsplan som tar hensyn til følgende:

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med ansatte.

Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring og til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida.

Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger blir endra.

Hvem kan søke

Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke.

Søker må dokumentere at opplæring går til arbeidstakere med arbeidssted i Innlandet.

Felespiller

Kontaktpersoner Innlandet fylkeskommune:

Turid Lie

Rådgiver

E-post Send e-post

Telefon 62 54 44 44

Mobil 976 30 102

 

Sissel By Ingvaldsen

Rådgiver

E-post Send e-post

Mobil 911 54 172