Må du avlyse eller utsette? Hva skjer da med støtten til aktiviteter for barn og unge?

Har du fått støtte fra Innlandet fylkeskommune til aktiviteter for barn og unge og må endre planene på grunn av Korona-situasjonen? Da er den viktige meldingen at fylkeskommunen ikke vil kreve tilbake bevilgninger knyttet til arrangementer og prosjekter.

Hva om aktivitetene ikke lar seg gjennomføre slik som planlagt, og akkurat slik du har skrevet i søknaden?

Fritaket fra tilbakebetaling gjelder dersom aktivitetene ikke lar seg gjennomføre på grunn av koronaviruset, og forutsetter at avlysningene skjer som følge av anbefalinger gitt fra myndighetene knyttet til håndtering av situasjonen.

Vi må være fleksible

- Dette er en unntakstilstand, sier seksjonsleder for kunst og kultur i Innlandet fylkeskommune, Kyrre Dahl, og presiserer at intensjonen med ordningen er å skape aktiviteter for barn og unge på tvers av kommunegrenser, og samtidig styrke organisasjoner og arrangører som påtar seg slike oppgaver. Det viktigste er at barn og unge i denne situasjonen får gode aktivitetstilbud. Det er mindre viktig at tilbudet er akkurat slik som beskrevet i søknaden. Her må vi være løsningsorienterte, fleksible og rause, sier Dahl. Han avslutter med at dersom du er i tvil om hva du kan gjøre, eller hvordan du skal gjøre det, ta kontakt - så finner man en løsning i fellesskap.

 

Ungdom ukm kulturnett innlandetFoto: Håkon Rybakken / UKM Oppland

Noen regler gjelder

Innlandet fylkeskommune har som intensjon å hjelpe kulturlivet gjennom Koronakrisen. Derfor er noen regler lempet på, andre justert – men noen må selvsagt beholdes. Det viktigste er følgende punkter:

1: Du kan få utbetalt 90 % av tilskuddet allerede nå

For å hjelpe organisasjonene er det nå mulig å få utbetalt 90 % av tilskuddet som er bevilget allerede nå. Det du må gjøre er å sende inn kontonummer. De siste 10% utbetales etter at aktiviteten er gjennomført – og du har sendt en utbetalingsanmodning, rapport og regnskap til Innlandet fylkeskommune. Detaljer finner du i tilsagnsbrevet.

2: Aktiviteten i 2020

Mange må nå justere planene sine for 2020 i form av avlysning, gjennomføring på et annet tidspunkt, eller gjøre ting på en annen måte enn planlagt. Tilskuddet dere har fått kan brukes til andre tilsvarende, eller lignende, prosjekter senere i 2020. Det kan også brukes til utviklingstiltak for å sikre god kvalitet på aktiviteter for barn og ungdom framover. Innlandet fylkeskommune kommer ikke til å kreve penger tilbake. Men det må levers en rapport innen 15. november 2020 om hva tilskuddet er brukt til.

Du finner mer informasjon om rapportering og annet i tilsagnsbrevet du har mottatt. 

Har du spørsmål om økonomi, ta kontakt med

Camilla Øien Østmo 

Har du spørsmål om gjennomføring og endringer, ta kontakt med

Sigrun Tomt Ulset 

Vis mer