Stimuleringsordningen for kultursektoren forlenges

Regjeringen kom i går 19. januar med informasjon om at de midlertidige tilskuddsordningene for kultursektoren - som følge av Covid 19 - forlenges til 30. juni 2021.

Stimuleringsordningen for kultursektoren første halvår av 2021 vil i all hovedsak ha samme innretning som stimuleringsordningen for høsten 2020. Hensikten er å stimulere til aktivitet i sektoren og hjelpe kulturaktører gjennom den pågående koronakrisen.

Forskriften inneholder enkelte endringer sammenlignet med forskriften for stimuleringsordningen i 2020. Samtlige endringer er markert med gult i vedlegget. De mest vesentlige endringene følger av forskriften § 11 hvor det er lagt inn begrensninger på hvor mye tilskudd arrangører kan beholde for å dekke uunngåelige kostnader når arrangementer avlyses som følge av klare og dokumenterbare råd eller pålegg fra offentlige myndigheter som følge av covid-19.

Hovedpunkter fra kulturministerens pressekonferanse tirsdag 19. januar

  • Kulturrådet vi førstkommende torsdag 21. januar, åpne for kompensasjonssøknader for oktober, november og desember 2020.

Det som gjelder nå:

  • Arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Dersom et arrangement likevel må avholdes: 

  • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Behov for videre kompensasjon

Det vil være behov for kompensasjon også i 2021. Statsråden benevner kompensasjonsordningen som et element i stimuleringsordningen, og det vites ennå ikke hvordan denne blir. Kirke og undervisningsdepartementet – KUD, er i dialog med sektoren om behovet og innretningen. Derfor kommer de per nå kun ut med stimuleringsordningen.

  • Stimuleringsordningen vil ligne tidligere stimuleringsordningen, men med noen endringer. Den vil vare frem til sommeren.
  • KUD påpeker at de også er i dialog med de som ikke treffes av stimulerings- og kompensasjonsordningene, men det eksemplifiseres primært med statlige aktører.  
  • KUD har bedt Helse og omsorgsdepartementet – HOD, iverksette en ny utredning ang. fastmonterte seter og definisjonene rundt dette.
  • Regjeringen ønsker ikke å gi råd de ikke kan stille seg bak i ettertid. De vil derav verken gi anbefaling om å planlegge eller ikke planlegge arrangement for kommende sommer.
  • KUD vil initiere et åpent innspillsmøte om veien ut av denne krisen.

 

Les mer på KUD sine sider her og på Kulturrådet sine sider her.