Prosjektrom Hveem - kunstresidens på Hveem Vestre

Residensen retter seg motkunstnere som i større eller mindre grad er nysgjerrig på, arbeider med, eller ønsker å utforske leire som materiale.

Målet for kunstresidensen er å legge til rette for et undersøkende fokus der leiren som materiale i dialog med andre uttrykksformer som poesi, performance, grafikk, maleri, skulptur og konseptkunst, blir en innfallsport for residensoppholdet. Residensen vil gi mulighet for at et tverrfaglig spekter av kunstnere kan utforske kunstneriske muligheter og uttrykk.

Les mer om Prosjektrom Hveem her.