Hedda Roterud Amundsen - Mjøsa State of Mind

Hedda Roterud Amundsen (f. 1989) er oppvokst i Moelv, et steinkast fra Ringstrand i Ringsaker. Hun er blant annet utdannet fra LASALLE College of the Arts i Singapore og har master i Billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg har hun et årsstudium i Kulturledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Amundsen ble født samme år som Tim Berners-Lee oppfant the World Wide Web. Hun arbeider i ulike formater som inkluderer tekst, internett, kollasj, installasjon og performance. Tematisk omhandler hennes kunstneriske praksis populærkultur, seksualitet, identitet og den konstante navigeringen mellom online og offline virkelighet.

Om verket - Mjøsa State of Mind

Hedda Roterud Amundsens internettbaserte verk, Mjøsa State of Mind, bygger på erfaringer med steder rundt Mjøsa, uten å resultere i arbeider i det fysiske landskapet. Hun har skapt et digitalt kart over Mjøs-distriktet, med angitte punkter av interesse. Publikum kan navigere i landskapet og klikke på ulike punkter for kunstneriske tolkninger av stedet. Disse tolkningene er formgitt med tekster, video og digitale kollasjer. Verket mjosastateofmind.no er tilgjengelig på internett på denne adresse. Samtidig ble verket presentert i Kunstbanken, Hamar, sammen med objekter og materiale som er benyttet i produksjonen, i perioden 13.09.18 - 21.10.18.

Hjemmeside Hedda Roterud Amundsen