Johannes Engelsen Espedal. Utstilling på Harpefoss hotell

Utstillingen NEW WORLD vises nå på Harpefoss hotell. Se https://www.harpefosshotell.no/new-world .

 

Utstillingen er vel verd å besøke! Fra utstillingens presentasjon sakser jeg: Med skulpturelementer som påminner om tankefigurer og fryste bevegelser i en ukjent, fremtidig eller delvis gjenkjennbar tid-rom dimensjon, gir utstillingen NEW WORLD fornemmelser av møte mellom krefter som bygger seg opp og brytes. Johannes Engelsen Espedal bruker materialer, verktøy og teknologi som har falt ut av bruksøkonomiens tidsvinduer og blitt hjemløse, og skaper legeringer og former ut av disse som verken kan sies å uttrykke futuristisk nostalgi eller gjenopplevelse av en svunnen tid. De skulpturelle bearbeidelsene peker forbi slike motiver: En havbølge, en søyle eller et fremmed piktogram leder oppmerksomheten mot natur og bevissthet som bevegelige fenomener, som utkast til en omkalfatring av språk og virkelighet, allerede latente sin bevarte form.   Johannes Engelsen Espedal tar utgangspunkt i det menneskeskapte og materielle som metode for å bearbeide minner og framtidstanker. Sentralt i hans kunstnerskap er jakten på materialets historie og readymadens egenskaper, der en dypere forståelse av håndverksmessig tilvirkning går hånd i hånd med å frigjøre seg fra ideer knyttet til gjenstandene. Skulptur, maleri og tegning bearbeides som romlige og kompositoriske enheter, samtidig som improvisasjon spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape dynamiske overganger og balansegang mellom letthet og tyngde, prosess og resultat.   http://www.johannesespedal.com