LAV VANNSTAND, FLOTTE FORHOLD FOR Å UNDERSØKE MJØSAS GRUNN

Fordi vannstand i Mjøsa er så lav nå, kan man gå ut til Steinsholmen.

Der kan man se resten av bl.a. Mjøskastellet. Flotte steinformasjoner, rester etter korallrev og variert geologi ligger åpent.

Den store steinen med helleristninger, også nær Steinsholmen, er verd et besøk.