Markus Li Stensrud - Verdens Ende

Markus Li Stensrud (f.1983) fra Hamar og bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Om verket

Stensrud vokste opp på Hamar og som barn dannet han seg en idé om at verdens ende var horisonten på andre siden av Mjøsa.  Hans skulptur, Verdens Ende, består av et tre hentet fra denne horisontlinja på Toten. Treet er fraktet over Mjøsa stående oppreist på en flåte og plassert ved Mjøskanten på Espern i Hamar. Både under overfarten, og i det ferdige verket, er treet holdt opp av et stativ i tre og stål. Det er bygget etter modell av de konstruksjonene som ble brukt da man, under kolonimaktenes storhetstid, fraktet obelisker fra Egypt til europeiske hovedsteder. Som en del av verket inngår også plaketter med tekster der Mjøsa behandles som et stort og mytisk hav og settes i sammenheng med de gresk-mytologiske elvene Lethe og Mnemosyne, elvene for glemsel og hukommelse, som renner gjennom dødsriket. Plakettene er plassert ved ”verdens ende” på Toten, i området der treet ble hentet fra. Verket skal i utgangspunktet stå i to år.