Mjøsa- et kunstprosjekt. Intensjoner fra kuratoren.

Jeg skrev følgende tanker sommeren 2016 etter at jeg ble engasjert som kurator for prosjektet. Se det vedlagte dokumentet i høyre kolonne. ------- Prosjektet har noen interessante kjennetegn: ----- (1) Mange slike prosjekter har utspring en oppdragsgiver. Dette er kunstner-initiert. ----- 2) Innsjøen Mjøsa, Norges største, er et stort landskapsfenomen. Dette gir prosjektet en karakter av å være en begynnelse. ----- 3) Mjøsa er sentral i historien om forurensning (Mjøsaksjonen 1973-82), og innsjøens skjebne er nært knyttet opp mot endringer i klima. ----- 4) Å skape Mjøsa. Hvordan vil en gruppe ulike kunstnere gripe inn i Mjøsas historie? ----- 5) Prosjektet varer fra våren 2016 til høsten 2018. Hva vil dette ha å si for resultatene? ----- 6) Vil samarbeidet i en stor gruppe gi seg utslag i nye arbeidsmåter og synsvinkler? ----- 7) Vil lokal historie, sosiale forhold og konseptuelle utfordringer bli viktige faktorer i kunstnernes arbeider? ----- 8) Konsentrasjon om et stort landskapsfenomen, som Mjøsa, stiller mennesker i mer konfronterende kontakt med krefter som ligger utenfor det konseptuelle eller det sosiale. Hvordan vil denne situasjonen bli oppfattet?