Mjøsa stiger!

Flommen på Østlandet påvirker også Mjøsa. Kunstnernes prosjekter i strandsonen må ta hensyn til mulige flomnivåer.

Mjøsa er ikke statisk. Flere av kunstnerne i prosjektet skal plassere sine verk nær vannet og må gjøre vurderinger av hvor høyt over normalvannstand de skal legge seg. Dette gjelder kanskje særlig Ansgar Ole Olsen som skal sette ut steiner omtrent i vannspeilet. Ingen arbeider direkte med flom som tematikk, men både Line Løkken og Jana Winderen er opptatt av vannkvalitet i sine arbeider.