Velkommen til åpen fagkonferanse 28. mars: Nye territorier? Desentralisert kunstpraksis

Prosjektet " Mjøsa et kunstprosjekt" inviterer til åpen fagkonferanse med tittelen Nye territorier? Desentralisert kunstpraksis, den 28. mars på Hamar. Konferansen finner sted i Hamar teater i Strandgata 23, ca 5 min. gange fra jernbanestasjonen.

Bilde viser Johannes Engelsen Espedals verk på Kapp: «Søylegang (Helgøya)». 
Foto: Jiri Havran


«Mjøsa – et kunstprosjekt»
 fant sted ved den store innsjøen. 12 kunstnere arbeidet fra 2016 til 2018 og skapte verk som kan bli permanente eller temporære i landskapet, og som fant sted i utstillingslokaler rundt hele innsjøen.

Konferansen den 28. mars vil ta utgangspunkt i dette prosjektet og forsøke å ta fatt i noen av spørsmålene dette og liknende kunstprosjekt kan gi grunnlag for å stille.

Territorium er et ord med latinsk opprinnelse, fra ordet terra som vi oversetter med jord. Et avgrenset stykke av jorden med spesielle kjennetegn. Vanlig bruk knytter ordet til hvem som bestemmer over dette området, hvem gir området karakter, hvem oppmuntrer eller setter grenser for hva som kan foregå. Hvilken rolle spiller kunsten på denne scenen?

Desentralisert betegner noe som ikke befinner seg i sentra. Den vanlige bruken knytter ordet til geografi og politikk. Men det kan kanskje også brukes i forhold til tidens sentrale ideer og arbeidsmetoder?


Konferansen har 3 bolker - alle med innledning og moderert panelsamtale:

  • Desentralisert kunstpraksis: Eksemplet Mjøsa – et kunstprosjekt.
  • Innledning ved kurator Per Bj. Boym

  • Kunstnerinitiativ - hvorfor er dette viktig?
  • Innledning ved forfatter, essayist og oversetter Alexander Carnera

  • Internett og landskap.
  • Innledning ved stipendiat ved NTNU Anne Ogundipe

Komplett program finner du HER.

På konferansen vil vi presentere katalogen fra prosjektet. Alle deltakere får ett eksemplar av denne.

Praktisk informasjon

Tidspunkt: Torsdag 28. mars 2019 kl. 0930- 1745

Sted: Hamar Teater i Hamar sentrum

Kostnad: 700 kr for hele dagen/400 kr for deler av dagen inkl. lunsj. For kunstnere: 350 kr for hele dagen/ 200 kr for deler av dagen inkl. lunsj.

Påmelding til Hedmark fylkeskommune innen 25.mars 2019 via denne lenken.