Nyhetsslipp på radio 7.mai

Intervju med undertegnede (prosjektleder) og Ansgar Ole Olsen på NRK P1.

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppland/DKOP02009118/07-05-2018

Du må skyve deg fram til tidspunktet 02.14.30 på skalaen, så starter denne saken. Den varer i ca. 3 minutter til 02.17.20.